עדכוני בנארית בענן

בנארית בענן 4.20.0 מתאריך 13.10.2022

 • מאגר המחירים של בנארית נקרא מעתה: מאגר מחירי האמת.
 • המאגר מכיל עשרות אלפי סעיפים ממכרזים אמיתיים ומציג לגבי כל סעיף מחיר ממוצע של הצעות הקבלנים, מחיר מינימום, כמות במכרז, סוג הפרויקט, היקף הפרויקט ואזור בארץ.
 • באמצעות מאגר מחירי האמת אפשר לבנות בקלות כתבי כמויות, לתמחר עבודות, ולקבל אינדיקציה בלתי אמצעית לגבי המחירים האמיתיים בענף הבניה.
 • הוכנסו שיפורים בתצוגה של מאגר מחירי האמת ובמנגנון איתור הסעיפים.
 • קיצור תהליך בניית כתב כמויות חדש
  • מייד לאחר הגדרת כתב כמויות חדש מגיעים למסך עריכת כתב כמויות ולהעתקת סעיפים ממקורות שונים.
  • הגדרת קובץ מסוג "הסכם מסגרת" או "הסכם תחזוקה" מתבצעת כבר בחלונית הגדרת מסמך חדש.
  • קביעת ברירת המחדל של שיטת המספור מתבצעת מתוכנת כתב כמויות דרך תפריט עריכה > שינוי שיטת המספור.
 • התווספו שני קטלוגים חדשים של נתיבי ישראל לבנארית בענן: מחירון עבודות עירוני ומחירון שבילי אופניים.
 • כל הפעולות שאפשר לעשות עם הקטלוג הרגיל של נתיבי ישראל (המחירון הבינעירוני) אפשר לעשות גם עם הקטלוגים החדשים ובכלל זה השוואת כתב הכמויות לקטלוג למציאת ותיקון הבדלים ועדכון מחירים אוטומטי בכתב הכמויות כאשר המחירים בקטלוג מתעדכנים.
 • התווספה אפשרות לייבא מחירון זכייני בפורמט נתיבי ישראל.
 • חדש: דוח תקבולים/תשלומים לפרויקט
  • הדוח מציג סה"כ של התקבולים/תשלומים ששולמו לפרויקט.
  • בחתך הדוח אפשר להגדיר את טווח התאריכים של התקבולים/תשלומים שרוצים להציג.
 • הגדרה אישית של המסך הראשי
  • בהגדרות האישיות אפשר לבחור מה יהיה המסך הראשון שייפתח עם הכניסה לתוכנה: מסמכי בנארית, מסמכי פרויקט, חשבונות למזמינים, חשבונות קבלני משנה וספקים, דרישות רכש או הזמנות רכש.
 • התווספה אפשרות לקלוט באופן אוטומטי תקבולים מהמזמין מהנה"ח לבנארית.
 • שיפור בהזמנות רכש – הרשימה הנפתחת בשדה "מקט ספק" ממוינת בסדר עולה לפי המק"ט.
 • שיפור מהירות במסך העברת פריטים מאתר לאתר ובשליפת נתוני אספקה מפרויקטים שבארכיון.
 • אפשר לעבוד על מספר הסכמי מסגרת במקביל.
 • קבלן חיצוני או מפקח חיצוני יכולים לעיין במידע על הסכם המסגרת אך לא בתוכן ההסכם.
 • תוקנו תקלות בפעולות הבאות:
  • ביבוא טיוטה שנבנתה ממאגר מחירי האמת.
  • ביבוא קטלוג משאבים מאקסל.
  • ברשימת העמודות בדוחות של חשבונות ביצוע.
 • איתור קל של הסכם המסגרת שממנו נוצרה הזמנת העבודה.
 • איתור קל של הזמנות העבודה שנוצרו מתוך הסכם המסגרת.
 • ניתן לעדכן סעיפים חריגים שהוספו בהקלדה.
 • תמיכה בעמודת מספור נוסף בהסכם מסגרת ובהזמנות עבודה.
 • בהגדרת חוזה – תאריך תחילת הצמדה מחושב לפי תאריך החוזה. ניתן לשנות ידנית את התאריך המחושב שמציעה התוכנה.
 • במסך תשלומים מוצגים תנאי התשלום: בחוזה הכנסה – של המזמין, ובחוזה הוצאה – של הקבלן.
 • הוספת עיסוק למזמין/קבלן תוך כדי הגדרת נתוני העבודה.
 • ניתן לבצע העתקת סעיפים אל כתב כמויות של קבלן משנה מאותו כתב כמויות של קבלן משנה, למשל לצורך שכפול פרק או תת-פרק.
 • תוקנו תקלות בפעולות הבאות:
  • בהפקת PDF ישירות למייל גם במערכות הפעלה חדשות ובתוכנות מייל חדשות.
  • בהפקת PDF במסכים של בנארית פרו.
  • בשינוי מספור הסעיפים.
  • בהעתקת סעיפים – שמירת הדגשת טקסט.
  • בבחירת שם חברה כאשר יוזר נכנס לתוכנה עם סיסמה אחידה.
  • במיון מחירון ספק שמונה מעל 35,000 שורות.

תשומות בביצוע מאספקה מרוכזת:

 • בוצע שיפור במנגנון תשומות בביצוע כך שלא ניתן לבצע החזרה לספק או העברה לאתר אחר של כמות מפריט שכבר הושמה בסעיף.

 • כמו כן, לצורך חישוב היתרה להשמה של פריט שמשויך לניתוח הסעיף, התוכנה מתחשבת בכל האספקות של הפריט לאתר, בין אם מתעודות דיווח אספקה לפי הזמנות (גם כאלה שאינן מקושרות לניתוח), מתעודות דיווח אספקה ללא הזמנות, או מהעברות אל הפרויקט מפרויקט אחר.

צוות מדריכים מקצועי וסבלני לתמיכה בלקוחות
בכל הנושאים שקשורים לתפעול התוכנה

אירועים וימי הדרכה קרובים

וובינר קבלני משנה

מתקיים בימי רביעי פעם בשבועיים בזום , נא ליצור קשר לתיאום
– הקמת נתוני תשתית לעבודה עם תוכנת קבלני משנה בבנארית.
– הכנת כתבי כמויות לקבלני משנה.
– הכנה והגשת חשבונות ביצוע לקבלני משנה.
– העברת כמויות ביצוע מחשבון קבלן משנה לחשבון קבלן ראשי .
– קיזוז רכש.

בנארית למתחילים

ימי שלישי בשעה 11:30, בזום
– יבוא ועריכת כתב כמויות.
– הגדרת חוזה וחשבונות ביצוע.
– בקרה על החשבונות.

וובינר ניהול רכש

מתקיים מדי שבוע בזום, נא ליצור קשר לתיאום
– הקמת נתוני תשתית לעבודה עם ניהול משאבים
– הכרת תהליך הרכש מדרישות ועד תשלום לספיק
– מעבר כל תהליכי רכש מיוחדים
– הכרת דוחות מרכזיים