מערכת מאובטחת לניהול מכרזי בנייה, פשוט, נוח, מהיר ובטוח ליזמים, מנהלי פרויקטים וגם לקבלנים לבחירת קבלני משנה