עדכוני בנארית בענן

בנארית בענן 4.17.3 מתאריך 13.01.2022

 • סבב אישורים לחשבונות
  • ניתן להגדיר סבב אישורים להגשת החשבון למזמין וסבב אישורים להוצאת תשלום לקבלן.
  • עם הפעלת סבב אישורים, החשבון יקודם בהתאם לסדר הסטטוסים ורק על ידי בעל התפקיד המתאים.
  • בהפקת אישור חשבון יודפסו שורות לחתימה רק עבור הסטטוסים הרלוונטיים בהתאם לסטטוס שבו נמצא החשבון. בכל שורה לחתימה יוצג שם הסטטוס והתפקיד של מי שנדרשת חתימתו.
  • בחלונית "לוג סטטוס" יש תיעוד של כל הסטטוסים של החשבון, מי הגדיר את הסטטוס ומתי.
 • לקוח שברשותו רישיון למודול הפקת מכרזים/מכרזי-משנה יכול להפיק מכרזים ללא מגבלת כמות.
 • ניתן להפיק ל-PDF את השאלות וההבהרות.
 • בהגדרת מכרז יש הפרדה בין המועד האחרון לשליחת שאלות הבהרה לבין המועד האחרון למתן הבהרות.
 • כאשר מפיק מכרז מבצע שינויים במכרז לאחר שקבלן שיגר את הצעתו, תופיע כוכבית בסטטוס המציע.
 • התווספה אפשרות לעדכן את כתב הכמויות גם כשמתמחרים מכרז שהמקור שלו הוא לא בנארית בענן.
 • מפיק של מכרז-משנה בענן יכול לייבא את הצעת המחיר מקובץ והצעת המחיר תשתתף בהשוואה.
 • במכרז משנה בענן, קבלנים מציעים יכולים להגדיר הנחות כלליות והנחות לפרקים.
 •  

עצמאות של המנהלן בעדכון פרטי יוזרים

 • מנהלן יכול לשנות פרטי יוזר (שם משתמש להתחברות לענן וכתובת מייל), וכמו כן למחוק יוזר ולהגדיר משתמש חדש ולהקצות לו את היוזר שהתפנה עם שם להתחברות ומייל מעודכנים.
 • ניתן להעביר קבוצת פרויקטים לארכיון.
 • בארכיון הפרויקטים התווספה אפשרות לאתר מידע על אספקות מתוכנת ניהול משאבים.
 • שיפור משמעותי במתן הרשאות למשתמשים, הן לפרויקטים והן לפעולות.
 • ניתן לשכפל הרשאות ממשתמש אחד למשתמש אחר.
 • ניתן לסנן את רשימת המשתמשים כדי לטפל בהרשאות לקבוצת משתמשים או למשתמש מסוים.
 • ניתן לסנן ולמיין את רשימת הפרויקטים.
 • לקוחות בנארית יכולים להעביר בקלות קבצי השוואת הצעות למאגר מחירי ענף הבניה (הממ"צים).
 • ביציאה מהשוואת הצעות בקבצים שעונים על הקריטריונים מופיעה הודעה על האפשרות לשלוח את קובץ ההשוואה לממ"צים. עם אישור ההודעה, קובץ ההשוואה נשלח אוטומטית לבנארית ללא פרטים מזהים.
 • התווסף קטלוג סעיפים ומחירים של עבודות תשתית ופיתוח של חברת נתיבי איילון.
 • לקוחות בנארית בענן נהנים מעדכון הקטלוגים באופן אוטומטי.
 • כאשר עושים השוואת הצעות יחסית להצעה אחרת, או יחסית לאומדן או למינימום/ממוצע, ניתן להפיק דוח שיציג רק את הסעיפים שקיימת בהם חריגה מהאחוז שהגדיר המשתמש.
 • ביצוא לאקסל יש תמיכה בעמודת מספור נוסף.
 • איתור קל של הסכם המסגרת שממנו נוצרה הזמנת העבודה.
 • איתור קל של הזמנות העבודה שנוצרו מתוך הסכם המסגרת.
 • ניתן לעדכן סעיפים חריגים שהוספו בהקלדה.
 • תמיכה בעמודת מספור נוסף בהסכם מסגרת ובהזמנות עבודה.
 • בהגדרת חוזה – תאריך תחילת הצמדה מחושב לפי תאריך החוזה. ניתן לשנות ידנית את התאריך המחושב שמציעה התוכנה.
 • במסך תשלומים מוצגים תנאי התשלום: בחוזה הכנסה – של המזמין, ובחוזה הוצאה – של הקבלן.
 • הוספת עיסוק למזמין/קבלן תוך כדי הגדרת נתוני העבודה.
 • ניתן לבצע העתקת סעיפים אל כתב כמויות של קבלן משנה מאותו כתב כמויות של קבלן משנה, למשל לצורך שכפול פרק או תת-פרק.
 • תוקנו תקלות בפעולות הבאות:
  • בהפקת PDF ישירות למייל גם במערכות הפעלה חדשות ובתוכנות מייל חדשות.
  • בהפקת PDF במסכים של בנארית פרו.
  • בשינוי מספור הסעיפים.
  • בהעתקת סעיפים – שמירת הדגשת טקסט.
  • בבחירת שם חברה כאשר יוזר נכנס לתוכנה עם סיסמה אחידה.
  • במיון מחירון ספק שמונה מעל 35,000 שורות.

תשומות בביצוע מאספקה מרוכזת:

 • בוצע שיפור במנגנון תשומות בביצוע כך שלא ניתן לבצע החזרה לספק או העברה לאתר אחר של כמות מפריט שכבר הושמה בסעיף.

 • כמו כן, לצורך חישוב היתרה להשמה של פריט שמשויך לניתוח הסעיף, התוכנה מתחשבת בכל האספקות של הפריט לאתר, בין אם מתעודות דיווח אספקה לפי הזמנות (גם כאלה שאינן מקושרות לניתוח), מתעודות דיווח אספקה ללא הזמנות, או מהעברות אל הפרויקט מפרויקט אחר.

צוות מדריכים מקצועי וסבלני לתמיכה בלקוחות
בכל הנושאים שקשורים לתפעול התוכנה

אירועים וימי הדרכה קרובים

כנס ה-14 לבניה ותשתיות

– הכנס ה14 לבניה ותשתיות – ביתן 2 אקספו ת"א
– אנחנו נהייה שם בדוכן 71,
-תאריכים 21-22/2/2024
– נשמח שתבואו

ועידת מרכז הבנייה הישראלי–עיר הנדלן באילת

– ועידת מרכז הבנייה הישראלי
– עיר הנדלן באילת
– תאריכים 13-15/2/2024
– אנחנו נהייה שם, נשמח להיפגש

וובינר קבלני משנה

מתקיים בימי רביעי פעם בשבועיים בזום , נא ליצור קשר לתיאום
– הקמת נתוני תשתית לעבודה עם תוכנת קבלני משנה בבנארית.
– הכנת כתבי כמויות לקבלני משנה.
– הכנה והגשת חשבונות ביצוע לקבלני משנה.
– העברת כמויות ביצוע מחשבון קבלן משנה לחשבון קבלן ראשי .
– קיזוז רכש.

בנארית למתחילים

ימי שלישי בשעה 11:30, בזום
– יבוא ועריכת כתב כמויות.
– הגדרת חוזה וחשבונות ביצוע.
– בקרה על החשבונות.

וובינר ניהול רכש

מתקיים מדי שבוע בזום, נא ליצור קשר לתיאום
– הקמת נתוני תשתית לעבודה עם ניהול משאבים
– הכרת תהליך הרכש מדרישות ועד תשלום לספיק
– מעבר כל תהליכי רכש מיוחדים
– הכרת דוחות מרכזיים