עדכוני בנארית בענן

בנארית בענן 4.17.1 מתאריך 15.12.2020

 • מחירון ספק לאתר – חדש!
  • התווספה אפשרות להגדיר לכל ספק מחירונים נוספים לאתרים פרט למחירון הכללי.

  • כשיוצרים הזמנת רכש או תעודת דיווח אספקה, וגם בניתוח סעיפים למרכיבים, התוכנה לוקחת אוטומטית את מחיר הפריט ממחירון האתר הרלוונטי.

  • לגבי כל פריט אפשר להציג טבלה של מחיר הפריט במחירונים השונים של הספק.

  • ניתן לבצע עדכון מחירים גורף במחירון הספק לאתר.

 • חדש בהזמנות רכש

  • אפשר להגדיר חתימה אישית מעוצבת (עברית/אנגלית) שתודפס באופן קבוע בהזמנות רכש.

  • אפשר להדפיס את הזמנת הרכש באנגלית.

 • עדכון גורף של מחיר פריט בתעודות דיווח אספקה ללא הזמנה

  • התווספה אפשרות לעדכן באופן גורף מחיר של פריט בתעודות דיווח אספקה ללא הזמנה, מבלי להשפיע על מחיר הפריט במחירון הספק.

  • ניתן להציג טבלה של מחיר הפריט בתעודות הדיווח השונות.

 • בקרה על סטטוס של חשבון מרכז לאספקה

  • הכפתור "לוג סטטוס" התווסף למסך "חשבונות ספקים וק.מ" בבקרה הכספית כך שניתן לדעת גם לגבי חשבונות ספקים ולא רק לגבי חשבונות קבלנים מי עדכן את סטטוס החשבון ובאיזה תאריך.

 • התווספו השדות "שם מדווח" ו"תאריך דיווח" לחשבונות מרכזים לאספקה

  • הודות לשדות האלה ניתן לדעת מי הקליד או עדכן את חשבון הספק ובאיזה תאריך.

 • שיוך חשבונות לתשלום על סמך הסכום כולל מע"מ
  • מעתה, שיוך חשבונות לתשלום נעשה על סמך הסכום כולל מע"מ (ולא על סמך הסכום לפני מע"מ כפי שהיה עד כה).

  • כדי שחשבון ייחשב כשולם, התשלום צריך לכסות את סכום החשבון כולל מע"מ.

 • שיוך מספר חשבונות לתשלום בבת אחת

  • התווספה אפשרות לשייך בפעולה אחת מספר חשבונות לתשלום או לתקבול.

 • גיול חשבונות

  • למסך חשבונות קבלני משנה התווספו עמודות המספקות מידע על משך הזמן בימים שחלף מאז ששונה סטטוס החשבון או מתאריך התשלום המתוכנן שלו.

 • חישוב אוטומטי של תאריך תשלום מתוכנן בעקבות עדכון חודש הביצוע

  • כשמשנים את חודש הביצוע בחשבון, התוכנה מחשבת מחדש את תאריך התשלום המתוכנן בהתאם לתנאי התשלום שהוגדרו בנתוני החוזה.

 • החלפת חבר ועדת מכרזים סמוך למועד ההגשה

  • התווספה אפשרות להחליף חבר ועדת מכרזים כאשר המכרז נמצא בשלב של הגשת הצעות.

  • אם מוגדרים במכרז חברי ועדה נוספים, הם יצרכו להזין את סיסמאותיהם כדי לאשר את ההחלפה.

  • חבר הוועדה החדש יקבל אוטומטית מייל עם פרטי המכרז וסיסמה לפתיחת תיבת המכרזים, וחבר הוועדה שהוחלף יקבל מייל עדכון על כך שהוחלף.


 • שיפור בשאלות והבהרות

  • שאלות הבהרה ששואל הקבלן יהיו גלויות רק לקבלן ולמפיק המכרז.

  • כשמפיק המכרז משיב על השאלה הוא מנסח אותה מחדש וכותב את ההבהרה, כך שיתר הקבלנים המציעים לא נחשפים לשאלה המקורית של הקבלן.


 • הצגת סטטוס המציע במכרז סגור לא רשמי

  • התווספה אפשרות להציג מידע על תהליך התקדמות הגשת ההצעה על ידי הקבלן גם במכרזים סגורים לא רשמיים.


 • מייל אישור לקבלן המציע

  • לאחר שקבלן משגר את הצעתו דרך מכרזית בענן, נשלחת לו אוטומטית הודעת מייל שמאשרת את שיגור ההצעה וההשתתפות במכרז.


 • סעיף שסומן "כלול במחיר" לא יסוכם בחשבונות גם אם יש לו כמות ביצוע.

 • בדוח חשבון "מוגש מול מאושר" אפשר להציג את עמודת מספר קטלוגי.

 • בניתוח סעיפים למרכיבים התווספה אפשרות לעדכן באופן גורף גם מחירים של מרכיבי רכש מתוך קטלוג המשאבים ומחירוני הספקים.


 • בדוח מצטבר לסעיף התווספה אפשרות להדפיס רק סעיפים שנעשו בהם חישובים גם בחשבון האחרון.

 • סעיפים שמסומנים "כלול במחיר" לא יסוכמו בדוח עלויות.

 • סעיפים שמסומנים "לא לסיכום" לא יסוכמו בדוח עלויות של כתב כמויות.


 •  בהזמנות עבודה התווספה אפשרות להגדיר תתי פרקים של סעיפים חריגים ולשנות להם את השם.
 • התווספה אפשרות לייבא מאקסל ולייצא לאקסל רשימת עובדים.

 • תיקון בשמירת ברירות מחדל בהגדרות של הדוחות.
 • תיקון בהפקת דוחות לקובץ אקסל.

צוות מדריכים מקצועי וסבלני לתמיכה בלקוחות
בכל הנושאים שקשורים לתפעול התוכנה

אירועים וימי הדרכה קרובים

וובינר קבלני משנה

מתקיים בימי רביעי פעם בשבועיים בזום , נא ליצור קשר לתיאום
– הקמת נתוני תשתית לעבודה עם תוכנת קבלני משנה בבנארית.
– הכנת כתבי כמויות לקבלני משנה.
– הכנה והגשת חשבונות ביצוע לקבלני משנה.
– העברת כמויות ביצוע מחשבון קבלן משנה לחשבון קבלן ראשי .
– קיזוז רכש.

בנארית למתחילים

ימי שלישי בשעה 11:30, בזום
– יבוא ועריכת כתב כמויות.
– הגדרת חוזה וחשבונות ביצוע.
– בקרה על החשבונות.

וובינר ניהול רכש

מתקיים מדי שבוע בזום, נא ליצור קשר לתיאום
– הקמת נתוני תשתית לעבודה עם ניהול משאבים
– הכרת תהליך הרכש מדרישות ועד תשלום לספיק
– מעבר כל תהליכי רכש מיוחדים
– הכרת דוחות מרכזיים