עדכוני בנארית בענן

רשת בנארית - מהדורות קודמות

 • מודול חדש – בקשות לאישור:
  • התווספה אפשרות לשלוח בקשות לאישור מיומן העבודה למשתתפי הפרויקט וגם למשתתפים חיצוניים, לרבות דרישה לחתימה דיגיטלית של המאשר בנוסף להכנסת הסיסמה.
  • הצד שמקבל את הבקשה יכול לכתוב הערות על הבקשה, לאשר או לדחות אותה. אישור או דחיה של בקשה וכן ההערות ביחס לבקשות מתועדים ביומן העבודה.
  • ניתן לצפות בהיסטוריה של רשימת הבקשות ולאתר בקשות.
  • המערכת שולחת תזכורות למשתתפים שאמורים לאשר את הבקשות לגבי בקשות שממתינות למענה.

 • חתימה דיגיטלית ביומן העבודה:
  • התווספה אפשרות לחתום חתימה דיגיטלית על המסך ביומן העבודה.
  • בהגדרות היומן, ניתן להגדיר האם חייבים לחתום חתימה דיגיטלית בנוסף להכנסת הסיסמה או שניתן להסתפק בהכנסת הסיסמה.

 • תזכורות לחתימות ביומן בעבודה:
  • נשלחות תזכורות למייל למפקח ולקבלן האחראי לביצוע שמדווחים ביומן העבודה לחתום על היום ביומן כדי להבטיח רצף עבודה.
  • כברירת מחדל התזכורות נשלחות בימים שמוגדרים ביומן כימי עבודה, וקיימת אפשרות לקבוע את הימים בהן נשלחת התזכורת.

 • שיפור חווית השימוש מתזכורות באימייל:
  • הקישור בתזכורות שמתקבלות במייל מוביל ישירות לדף הרלוונטי ברשת בנארית: להודעה, ליום ביומן העבודה, למשימה, לסיכום הדיון או להזמנה ממכון העתקות.

 • שיפורים נוספים:
  • התווספה אפשרות לערוך את זימון המשתתף גם לאחר שנשלח הזימון, וכך ניתן לתקן טעויות, אם נעשו, בטופס הזימון של המשתתף.
  • ניתן להוסיף סוג מסמך ישירות מהתפריט הראשי.
  • שיפור בכלי הציור לסימון על גבי תמונות – התווסף כלי של קו מלא וקו מקווקו.
 • חדש – סימונים על גבי תוכניות:
  • התווספה אפשרות לסמן ולכתוב הערות על גבי תוכניות כתגובה, הדגשה או הבהרה על התוכנית.
  • ניתן לצפות בתוכניות עם או בלי ההערות והסימונים.
  • לגבי כל סימון נשמר ומוצג שם המסמן, המעיר ומועד הוספת הסימון.
  • כאשר מעלים גירסה ניתן לבחור איזה סימונים בגירסה הקודמת ישמרו.

 • שיפור בהזמנות ממכוני העתקות:
  • כדי לחסוך בהקלדה ולייעל את עריכת ההזמנה ניתן לשכפל בקלות נתוני פריט אחד בהזמנה לכל שורות ההזמנה.
  • התווספה אפשרות לציין בהזמנה שהעתקים ממכון העתקות ישלחו גם לנמענים חיצוניים שאינם משתתפים קבועים בפרויקט.

 • שיפורים ביומני עבודה:
  •  בדיווח על כוח אדם או כלים ניתן להזין שעת כניסה ושעת יציאה ויתבצע חישוב ורישום אוטומטי של סיכום השעות.
  • מעתה, גם מתצוגת לוח שנה ניתן ליצור יומן עבודה ולערוך את ההגדרות.

 •  שיפורים בתמיכה בטלפונים ניידים וטאבלטים:
  • ניתן לאתר בקלות משימה ברשימת המשימות על ידי מיון הרשימה לפי תאריך, יוצר המשימה, נושא המשימה ועוד.
  • ניתן גם בנייד ליצור יומן עבודה חדש ולערוך הגדרות של יומן עבודה קיים.

 •  שיפורים לעורך התמונות והשימוש בו:
  •  ניתן להוסיף טקסט וצורות גאומטריות לסימון על גבי תמונה שמצרפים להודעה, משימה או הערה.
  • בנוסף, תוך כדי יצירת הודעה, משימה או הערה למשימה ניתן עתה לפתוח חלונית של צייר כדי לשרבט על "דף" ריק ולהוסיף את השרבוט להודעה/משימה/הערה.

 •  שיפורים באבטחה ובניהול המערכת:
  • כדי לשפר את רמת אבטחת המידע במערכת, מעתה ניתן לקבוע רמת קשיחות מחייבת לסיסמאות וזמן מקסימלי לחוסר פעילות בפרויקט.
  • במסך הגדרות משתתפים יש הפרדה בין המשתתפים הפעילים למשתתפים שהוזמנו וטרם נרשמו לפרויקט. 
  • כדי לאפשר בקרה ולמנוע מצב של משתתפים כפולים, בוצע טיפול במצבים שונים של הזמנת/רישום משתתפים בעלי פרטים זהים (שם או אימייל) לאלו של משתתפים קיימים במערכת.
 • בהודעות, במשימות ובסיכומי דיון התווספה אפשרות ליצור מבנה או נושא תוך כדי יצירת ההודעה/משימה/סיכום הדיון (לבעלי הרשאה מתאימה).

 • התווספה אפשרות להוריד בבת אחת מספר תוכניות או מסמכים.

 • בעת העלאת תמונה מצורפת להודעה או למשימה, התווספה אפשרות לשרבט/לכתוב על גבי התמונה או לחתוך אותה (crop).

 • יומני עבודה – התווספה אפשרות להגדיר יומן עבודה עם מדווח יחיד.

 • העברת מבנה לארכיון – התווספה אפשרות להעביר מבנים לא פעילים לארכיון. כל  המידע שקשור למבנה שהועבר לארכיון לא יוצג. ניתן גם לחלץ מבנה מתוך ארכיון כדי להחזיר אותו לפעילות. 

 • במסך התוכניות ובמסך מסמכי הפרויקט התווספה אפשרות לבחור אילו עמודות יוצגו.

 • שיפור בהזמנות ממכון העתקות – התווספה תצוגה מוקטנת של התוכנית בעת בחירת קובץ התוכנית להזמנה. 

 • בהגדרת משתתפים: כאשר מבטלים הזמנה של משתתף שהוזמן מתוך יומן עבודה, תופיע הודעה שמתריעה על כך שיומן העבודה יישאר ללא מפקח/אחראי לביצוע.

 • התווסף לוג מעקב שינויים בהרשאות למשתתפים למבנים ולנושאים. כל פעולה שמשנה הרשאות של משתתף למבנה או לנושא נרשמת בלוג באופן הבא: מי ביצע את הפעולה, באיזה תאריך, מה השתנה ומי המשתתף שלגביו שונתה ההרשאה.

 • תיקון ביומני עבודה: בשינוי תאריך סיום ליומן עבודה, לא ניתן לבחור תאריך שחל לפני הדיווח האחרון ביומן.
 • צפייה בתמונות ובוידאו והאזנה לקבצי שמע ישירות בחלון ההודעה/משימה/הערה:
  • התווספה אפשרות לצפות בקבצי תמונה ו-וידאו, ולהאזין לקבצי שמע המצורפים להודעות, משימות והערות מבלי להוריד את הקבצים אלא באמצעות Viewer ונגן המשובצים בגוף ההודעה או המשימה/הערה.
  • כאשר מצורפים מספר קבצים, יוצגו בגוף ההודעה/משימה חיצי דפדוף על מנת לראות תצוגה מקדימה מוקטנת של הקובץ בחלון ההודעה. לחיצה על הקובץ, תפתח חלונית צפיה מוגדלת עם אפשרות לעשות Zoom In כדי להתמקד בפרטים הקטנים של התמונה. וכאשר מדובר בקובץ שמע, יוצג נגן המאפשר האזנה מתוך חלון ההודעה/משימה.

 • משימות:
  • התווסף שדה חדש – "תאריך סיום משוער אישי" – המאפשר לנמען לביצוע להגדיר את תאריך הסיום המשוער למשימה לפי ההערכה שלו. תאריך הסיום המשוער של הנמען לביצוע משפיע על תאריך הסיום המשוער של המשימה (ושל משימות האב אם קיימות), אך לא על תאריך הסיום המתוכנן שלה.
  • התווספה חלונית חדשה "עדכן סטטוס אישי" – חלונית זו מאפשרת לנמען להגדיר את הסטטוס האישי שלו לטיפול משימה, את תאריך הסיום המשוער, ואת תאריך המשך הטיפול, וכמו כן לכתוב הערה ביחס לשינוי סטטוס הטיפול במשימה שתישלח ליוצר המשימה.
  • הוכנסו שינויים ברשימת הנמענים לביצוע:
   – אם נמען הוסר מהפרויקט הוא יופיע באפור.
   – נמענים פעילים יופיעו כשלצידם יצוין סטטוס הטיפול האישי שלהם במשימה, תאריך המשך הטיפול ותאריך הסיום המשוער.
  • התווסף תפריט נמען המאפשר ביצוע פעולות מול נמעני המשימה –
   שליחת הודעה פרטית, בקשת דיווח (המאיצה בנמען לעדכן את סטטוס הטיפול), או הערה לכולם.
  • סינון רשימת משימות בת:
   מעל רשימת המשימות התווספה רשימה נפתחת המאפשרת לסנן את רשימת משימות הבת לפי סטטוס, כך שברשימה המוצגת יוצגו רק משימות בת מסטטוס מסוים.
  • אל נתוני המשימה התווסף השדה "תאריך סיום משוער" (בנוסף לשדה "תאריך סיום מתוכנן"). השדה "תאריך סיום משוער" מושפע מתאריך הסיום המשוער שקבעו הנמענים לביצוע המשימה אם הוא חל אחרי תאריך הסיום המתוכנן.
  • לוג שינויים במשימה:
   התווסף לוג חדש המתעד את השינויים שבוצעו במשימה. בלוג המשימה יופיעו כל שינוי בסטטוס שעורך נמען לביצוע, כל שינוי בסטטוס המשימה עצמה ובתאריך ההתחלה/הסיום המתוכן של המשימה. כמו כן יופיע בלוג חיווי על הוספה של נמען לביצוע/לידיעה.
  • התווספה שורת התרעה:
   מעל רשימת הנמענים לביצוע התווספה שורה שמציגה לנמען לביצוע התרעה אם הוא עדיין לא עדכן את הסטטוס האישי שלו לטיפול במשימה, או אם הוא בחר בתאריך סיום משוער שחל אחרי תאריך הסיום המתוכנן שנקבע על ידי יוצר המשימה.
   ואם הצופה במשימה הוא יוצר המשימה – תופיע בשורה זו התרעה אם תאריך הסיום המתוכנן של המשימה כבר חלף.
   מתחת לשורת ההתרעה יופיע לינק לפתיחת חלונית של עדכון סטטוס אישי.
  • התווספה אפשרות לשינוי קשרים בין משימה ראשית למשימת בת:
   אם נמצאים במשימת בת, ניתן לבחור משימת אב אחרת מזו שכרגע מוגדרת, או ניתן להפוך את המשימה למשימה ראשית שאינה כפופה לאף משימה אחרת.
   אם נמצאים במשימה ראשית, ניתן להכפיף אותה ולהפוך אותה למשימת בת של משימה אחרת.

 • תיקונים: בשליחת הערה לא יופיעו נמענים שכבר הוסרו מהפרויקט.
 • יומני עבודה:
  • מבט על:
   – ליומני העבודה התווסף מסך חדש שנקרא "מבט על" – המאפשר צפייה ויזואלית רציפה ונוחה במסך אחד בכל הדיווחים (לרבות תמונות, ווידאו, דיווחי כח אדם, כלים וחומרים) מכל היומנים שלמשתתף יש הרשאה אליהם.
   – במסך "מבט על" קיימת אפשרות לאתר בקלות מילים וביטויים מתוך כל יומני העבודה, ואפשר לדלג בקלות בין תוצאות החיפוש באמצעות לחיצה על המקש Enter או לחיצה על כפתורי חיצים.
  • אפשרות להעלאת קבצי שמע וקבצי וידאו ליומן עבודה:
   בנוסף לתמונות, ניתן כעת להעלות גם קבצי שמע (אודיו) וקבצי וידאו ליומני עבודה.
  • ניתן להחליף מפקח או אחראי לביצוע ביומן עבודה קיים:
   אם תוך כדי ביצוע העבודות התחלף מפקח או אחראי לביצוע, ניתן להגדיר את המפקח החדש או הקבלן החדש על ידי בחירה מתוך רשימת המשתתפים שמוגדרים בפרויקט, או על ידי הזמנת משתתף חדש.

 • ניהול משתתפים:
  התווספה אפשרות להחליף תפקיד למשתתף. כאשר מחליפים תפקיד למשתתף, אפשר לקבוע שהמשתתף יירש באופן גורף את סט ההרשאות שנקבע כברירת מחדל לתפקיד החדש שמגדירים לו.
 • שיפור מנגנון הדוחות של יומני עבודה:
  • התווספה אפשרות לכלול את היומנים וסוגי הדיווח הרצויים.
  • התווספה אפשרות לסיכום שנתי / חודשי / שבועי / יומי.
  • התווספה אפשרות לאיחוד פריטים עם שם זהה מיומנים וסוגי דיווח שונים.

 • ביומני עבודה – אפשרות לעריכת תמונה תוך כדי העלאה:
  כאשר מעלים תמונות לדיווח מסוג תמונות ביומן עבודה, נוספה אפשרות לערוך את התמונות תוך כדי ההעלאה. העריכה כוללת חיתוך התמונה (crop) וציור/שרבוט על התמונה (draw/doodle).
 • שיפור באיתור מבנים/נושאים:
  • מנגנון חיפוש לאיתור קל של מבנים/נושאים בתפריט הקופץ הצדדי לצורך סינון רשימת התוכניות/מסמכים.
  • מנגנון חיפוש לאיתור קל של מבנים/נושאים במסך העלאת תוכניות/מסמכים.

 • איתור קל של תוכניות/מסמכים לפי מתכנן/מחבר:
  בתפריט הקופץ הצדדי התווספה אפשרות לסנן בקלות את רשימת התוכניות או המסמכים לפי מתכנן/מחבר.

 • שיפור בהרשאות משתתפים:
  אפשרות לייצא לאקסל הרשאות משתתפים של מבנים/נושאים מתוך הלשונית של הגדרת הרשאות.

 • טעינת הערות בזמן אמת בדף המשימה:
  הערות במשימה נטענות אוטומטית בזמן אמת, ללא צורך בטעינה מחדש של הדף בדפדפן.

 • שיפור עיצוב והתאמה לנייד של דף המשימה.
 • שיפורים בהתאמה לניידים:
  • שיפורים בתצוגת המשימה במכשירים ניידים והתאמת התצוגה לגודל המסך.
  • טעינה הדרגתית של רשימת המשימות ו/או רשימת ההודעות והוספת כפתור "טען עוד" בתחתית הרשימה, שכל הקלקה עליו מציגה משימות נוספות.

 • ניהול הרשאות:
  • ניתן להגדיר למשתתף הרשאות למסמכים, מבנים ונושאים כבר בעת הזמנתו להשתתף בפרויקט.
  • ההרשאות למבנים יהיו אישית ולא לפי התפקיד כדי לאפשר למשתתפים שונים, בעלי אותו תפקיד, להכנס למבנים שונים, בפרט כשהמבנים משמשים בפועל כפרויקטים שונים.
  • ניתן להגדיר הרשאות אישיות למשתתף בעת הוספת מבנה או נושא.
  • הורשה אוטומטית של הרשאות לתת-מבנה או תת-נושא ואפשרות לנתק את ההורשה ולקבוע הרשאות מתאימות אחרות.

 • שיפורים במשימות:
  • משימות הבת מרוכזות ברשימה מימין לתוכן המשימה, שם גם ניתן להיכנס ישירות למשימת הבת ובכפתור (+) להוסיף משימת בת.
  • רשימת הנמענים לביצוע מוצגת פרוסה משמאל ולצד כל נמען הסטטוס האישי שלו לגבי הטיפול במשימה. כפתור אפשרויות מציג את הפעולות: הדפסה, סימון בדגל, והצגת הערות מוסתרות.
  • המבצע במשימה יכול לקבוע גם תאריך המשך טיפול אישי (בנוסף לסטטוס ולדחיפות האישיים). משימות שהמבצע דחה את המשך הטיפול בהן יוצגו ברשימת המשימות רק כשיגיע מועד הטיפול.
  • שיפור במהירות טעינת ההערות במשימה כך שהן נטענות תוך כדי גלילה. ההערה שדרכה נעשתה הכניסה למשימה מודגשת בצבע.

 • שיפורים שונים:
  • סיכומים כספיים של הזמנות ממכוני העתקות: אפשרות לייצא דוחות חודשיים לאקסל.
  • עיצוב מבנה הרשימות בהודעות ובמשימות באמצעות גלגל שיניים מעל הרשימה (משמאל) מאפשר לבחור אילו עמודות יוצגו ומה יהיה רוחב כל עמודה. ההגדרות נשמרות אוטומטית גם לכניסה הבאה.
  • הגדרת שדות החיפוש באמצעות כפתור גלגל השיניים, או בחיפוש המתקדם, נשמרת עבור המשתמש גם לאחר התנתקות מהמערכת וכניסה מחדש.
  • אפשרות לקשר בין הודעה ו/או הערה במשימה לתוכנית, מסמך או משימה אחרת. כך שבעת עיון בהודעה או בהערה ניתן ישירות להכנס לאוביקט שמקושר אליהן (באמצעות כפתור השעון). 
 • הוספת מנגנון לביצוע השוואה בין גרסאות של תוכנית

 • שיפורים במנגנון הסבת קבצים ובהתנהגות התור להסבה / השוואה
 • הודעות על דפדפנים ישנים:
  גולשים אשר הדפדפן שלהם ישן ואינו תומך בבחירת קבצים מרובה ובמנגנון
  ה Drag&Drop – יקבלו הודעה שתופיע בכמה מקומות ברשת המודיעה על כך שמשתמשים בדפדפן ישן ויש לשדרגו כדי ליהנות מהחידושים ברשת.

 • שינויים בעיצוב מסך התוכנית הבודדת:
  ארגון המידע בצורה טובה וברורה יותר למשתמש, שימוש בתפריט פעולות נפתח המקבץ מספר פעולות יחד.

 • הפיכת כיווניות שדה מספר התוכנית ל- LTR כדי למנוע שיבושים בהצגת המספר.

 • קבצים בתור להסבה:
  כאשר המשתמש בוחר לבצע הסבה לקבצים והם נכנסים לתור, יש לו אפשרות בכל רגע נתון לעקוב אחר התקדמות הפעולה ולבטל פעולה על קובץ ספציפי או את הפעולה כולה.

 • החלפת האייקונים של המודולים הראשיים בתפריט הראשי, כחלק משיפור בנראות הרשת כולה.

 • שיפורים ביצוא טבלת התוכניות:
  • תרגום הסטטוסים.
  • הוספת עמודות חסרות: תגיות, קבצים נלווים, קבצי פלוט, נושא, גרסה
   הפרדה בין שמות הקבצים כך שהרשימה תהיה קריאה.
  • שינוי טקסט הכותרות באקסל כך שיתאימו לכותרות ברשת
 • מהדורה זו מטפלת בדואר האלקטרוני הנשלח בעת קבלת הודעה ברשת או כאשר יש הזמנה חדשה ובפעולות המופיעות ברשימת התוכניות.

 • שיפור בהודעת הדוא"ל הנשלחת בעת קבלת הודעה ברשת בנארית:
  • הלינק להמשך קריאת ההודעה מוביל את המשתמש אל מסך ה Log-In ובו מוזן שם המשתתף ומספרו (במידה וזהו משתתף במספר פרויקטים, המערכת תוביל אותו לפרויקט הרלוונטי).
  • לאחר הזנת הססמה וכניסה לרשת המשתמש יגיע ישירות אל ההודעה הספציפית.

 • שיפור בהודעות יידוע על הזמנה ברשת:
  • הלינק פותח את מסך ה- Log-In
  • בכניסה למערכת מגיעים ישירות להזמנה הספציפית

 • שיפור במודול התוכניות:
  • הגדלת שדה מספר תוכנית שיתאים גם למספר ארוך.
  • הפרדה בין כפתור "הוספת תוכנית חדשה" לכפתור "עדכון גרסה"
  • בעת הוספת תוכנית חדשה עם מספר שכבר קיים במערכת – המערכת תתריע ותציע לבצע עדכון גרסה לתוכנית הקיימת או להמשיך בהוספת תוכנית חדשה ע"י שינוי המספר שלה.
  • מנגנון המונע החזרת תוקף לתוכנית שמספרה קיים במערכת.
  • שינוי בתפריט הפעולות ברשימת התוכניות, כולל הוספת האפשרות לביטול/החזרת תוקף למספר תוכניות מסומנות – בו זמנית.
 • כאשר קיים רק מבנה אחד בפרויקט עמודת המבנה לא תופיע ברשימת המסמכים/ תוכניות.

 • תוכניות:
  אם הוגדר במסד הנתונים שאין שימוש במספר גיליון – העמודה לא מופיעה ברשימת התוכניות, במסך התוכנית הבודדת ובמסך תיקון טעות.

 • תיקוני באגים למהדורה 02003582.
 • שיפור מודול תוכניות עבור פרויקט שנמצא בשלב התכנון והביצוע בו-זמנית:
  • אפשרות לבצע הפרדה בין תוכניות סופיות – שלכלל המשתתפים יש הרשאות צפייה בהן, לבין תוכניות שנמצאות בשלב התכנון והן ניתנות לצפייה רק ע"י בעלי הרשאות מסוימות.
  • העברה של תוכנית משלב התכנון לתוכניות סופיות נעשית רק באישור של משתתף שמונה לכך ויש לו הרשאות מיוחדות.
  • אם בוחרים לעבוד בצורה זו יש 3 סוגי תוכניות: סופיות, בתכנון וממתינות לאישור.
  • תוכנית שמועברת לתכנון נשארת זמינה בגרסתה האחרונה לכלל המשתתפים ומשוכפלת אל 'ארגז החול'. מתכנן שסיים את עבודתו על תוכנית, מעביר אותה לאישור, לאחר אישורה, היא מופיעה בתוכניות סופיות בגרסה חדשה של התוכנית המקורית.
  • אם התוכנית הועלתה לראשונה לתוכניות בתכנון, בהעברתה לאישור על המתכנן לבחור האם המערכת תיצור תוכנית חדשה בסופיות או תעדכן גרסה לתוכנית קיימת אחרת.
 • יומני עבודה:
  • הוספת דיווח מסוג חומרים ובו אפשרות הזנה של יחידות מידה.
  • שיפור תהליך הוספת פריט לדיווח ע"י שדה השלמה אוטומטית.
  • הוספת מנגנון התנגדות לדיווח – לטיפול במקרים של מחלוקות ואפשרות הסרה של דיווח הקבלן ע"י המפקח.
  • שיפור מסך העלאת תמונות הכולל אפשרות בחירה מרובה, גרירה, מחיקה וכתיבת הערה בפשטות ובנוחות.
  • ביטול היררכית ההערות במטרה לפשט ולהקל על פענוח המידע במהירות ובקלות.
  • הוספת אפשרות הפקת דוח המספק סיכום של כל אחד מהפריטים שדווחו בתקופה מוגדרת ע"י המשתמש, כולל אפשרות נוחה להדפסה.
  • עיצוב מחדש של היומן והאייקונים ושימוש בצבעי הרמזור ליצירת אבחנה בין פעולות שבאחריות הצופה (דיווח, אישור, חתימה) לבין פעולות הממתינות לצד השני.
  • הפרדה בין יומן פעיל ללא פעיל – מאפשר בין היתר החלפת קבלן/מפקח ע"י סיום יומן אחד ופתיחה של אחר.
  • הוספת חצים לדפדוף בין ימים ביומן (ללא צורך לסגור ולפתוח חלונות).
  • טיפול בתיבת הצעד הבא כך שתשקף באופן מלא את הפעולה הבאה שעל הצופה לבצע.
  • טיפול בבאגים ובברירות המחדל במסך ההגדרות.
  • טיפול בנראות יום ביומן עבודה במובייל – בנוי בצורה אנכית ונוח לדפדוף ודיווח.
 • אפשרות להחליט אילו תווים מותרים בשדות גרסה ומהדורה: אותיות או ספרות.

 • יצירת קשר בין נושאים בפרויקט לבין סוגי מסמכים – בצורה זו כשמעלים מסמך חדש נדרשים לבחור רק מתוך תתי הנושאים הרלוונטיים. סוגי המסמכים יופיעו בתפריט הראשי.
 • העלאת תוכניות:
  • נוספה האפשרות להוסיף קבצי פלוט (pdf,plt) לאחר קובץ ה- eTransmit באותה פעולת העלאה.
 • שיפורים בעורך הטקסט המופיע בשליחת הודעה, משימה והערה למשימה:
  • ביטול הכפתור – ציטוט ("")
  • ביטול הכפתור – מחיקה עם קו (S)
  • הוספת כפתור – קו תחתי (U)
  • הוספת כפתור – לינק.
  • סידור האופציות בתיבת הבחירה "עיצוב". נשארו האופציות הבאות: נורמלי, כותרת, כותרת 2, כותרת 3, קוד.
  • הסרת כל האופציות חוץ מאשר "מרקר" מתוך תיבת הבחירה של "סגנון".
  • הוספה של יישור לימין/שמאל/מרכז.
 • התווסף עורך טקסט בחלונית יצירת הודעה חדשה/משימה חדשה/הערה למשימה.

 • ביטול שדה מבנה/נושא אם יש בפרויקט רק מבנה/נושא אחד ו/או יש למשתתף הרשאה למבנה/נושא אחד.
 • נוספה גישה להגדרות אישיות דרך התפריט הראשי ללא קשר להרשאות המשתתף.

 • בהעלאת קובץ eTransmit לאחר העלאת קובץ ראשי – מופיעה הודעה המתריעה על הסרת הקבצים הקיימים.

 • טיפול ברוחב שדה של נושא הדיון כך שהטקסט יראה במלואו.

 • טיפול בשדה תגים בהעלאת/עדכון תוכנית.

 • תוקנה האפשרות להוריד קבצים בנפרד במשלוח הודעה לנמען חיצוני.

 • טופלה הבעיה בהצגת שמות קבצי zip המצורפים להודעות לנמענים חיצוניים.
 • תיקונים:
  • טופל השיבוש בשמות קבצים בעברית, בהורדה מהודעה באקספלורר.
  • טופלה בעית אי-צירוף קובץ כאשר השם ארוך מדי.
  • בחיפוש מסמכים ויומני עבודה, טופל החיתוך של מסך בחירת תאריך "עד".
  • טופל החיווי בעמוד "הורד" במשימות והודעות.
  • טופל מנגנון שכפול המסמכים כך שלמסמך המשוכפל ניתן מספר זיהוי אחר.
  • בוטלה מסגרת טבלה מיותרת במסך של מסמך בודד.
  • טופלה האפשרות למחוק קובץ בתיקון טעות של מסמך.
  • טופל שדה מספר התוכנית כך שהמספר מוצג בשלמותו.
  • טופלה הורדת קובץ מצורף מהודעה שנשלחת לנמען חיצוני.
 • אפשרות ניוד של מסמך או תוכנית ממבנה אחד לאחר ללא צורך בהעלאת הקבצים מחדש (נעשה דרך מסך 'תיקון טעות').

 • שיפור מהירות הורדת קבצים מהרשת.
 • למהדורה זו 3 מטרות:
  • הקלה על עבודת המתכננים ע"י שיפור תהליך העלאת תוכניות.
  • שיפור העיצוב והתנהגות הממשק.
  • פתיחת ערוץ תקשורת רציף יותר עם המשתמשים.

 • השיפורים שבוצעו במהדורה:
  • שינוי של עיצוב התפריט, האייקונים ומעטפת הרשת (כולל שינויים קלים בארגון התפריט).
  • הוספת האפשרות להעלות תוכנית באמצעות קובץ eTransmit .
  • שיפור מנגנון העלאת קבצים: אפשרות בחירת מרובה ובחירה ע"י מנגנון Drag&Drop.
  • שיפור מנגנון ההסבה של קבצים.
  • מערכת הודעות מסוג "חדש" המופיע בכניסה לרשת ולמודול הרלוונטי במטרה להצביע על השינויים ולתת הדרכה ראשונית למשתמש.
  • מדריך מלא לתהליך העלאת תוכניות – בלחיצה על אייקון סימן השאלה.
  • טופס פנייה ישירה של משתמשים לתמיכה/תקלות/הצעות לשיפור – בלחיצה על אייקון תמיכה בתחתית התפריט.

צוות מדריכים מקצועי וסבלני לתמיכה בלקוחות
בכל הנושאים שקשורים לתפעול התוכנה

אירועים וימי הדרכה קרובים

וובינר קבלני משנה

מתקיים בימי רביעי פעם בשבועיים בזום , נא ליצור קשר לתיאום
– הקמת נתוני תשתית לעבודה עם תוכנת קבלני משנה בבנארית.
– הכנת כתבי כמויות לקבלני משנה.
– הכנה והגשת חשבונות ביצוע לקבלני משנה.
– העברת כמויות ביצוע מחשבון קבלן משנה לחשבון קבלן ראשי .
– קיזוז רכש.

בנארית למתחילים

ימי שלישי בשעה 11:30, בזום
– יבוא ועריכת כתב כמויות.
– הגדרת חוזה וחשבונות ביצוע.
– בקרה על החשבונות.

וובינר ניהול רכש

מתקיים מדי שבוע בזום, נא ליצור קשר לתיאום
– הקמת נתוני תשתית לעבודה עם ניהול משאבים
– הכרת תהליך הרכש מדרישות ועד תשלום לספיק
– מעבר כל תהליכי רכש מיוחדים
– הכרת דוחות מרכזיים