עדכוני בנארית בענן

בנארית בענן ובנארית פרו 4.16.6 מתאריך 21.5.2020

 • קבלן שמתמחר הצעה בתוכנת מכרזים בענן של בנארית יכול לערוך מכרזי משנה בין קבלני המשנה שלו, להשוות בין ההצעות של קבלני המשנה, ולהעביר את מחירי ההצעה הנבחרת ממכרז המשנה אל תמחור ההצעה שלו במכרז הראשי כמחיר עלות.
 • הקבלן שעורך את מכרז המשנה בוחר מיהם קבלני המשנה המציעים, והתוכנה משגרת להם מייל הזמנה להגיש הצעה עם קישור להתחברות למערכת המכרזים בענן של בנארית.
 • עורך מכרז המשנה יכול לצרף למכרז מסמכים נלווים, ובמהלך המכרז מערכת המכרזים בענן של בנארית מאפשרת פורום של שאלות והבהרות בין מפיק המכרז לקבלני המשנה המציעים.
 • במכרזים בענן לקבלן השתנו שמות התפריטים. התפריט שמתייחס לקבלן שמתמחר הצעות נקרא כעת "מלוי הצעות מחיר למכרזים", ושם המסך שנקרא בעבר "מכרזים בתהליך" שונה ל"הצעות פעילות למכרזים בענן".
 • ביצירת מכרז חדש, התווסף כפתור עזרה "?" שפותח במכללת בנארית דף הסבר על סוגי המכרזים.
 • התווספה אפשרות להוספת מציעים במכרזים פרטיים גם אחרי שמועד ההגשה עבר.
 • במכרזים בהגשה, התווסף כפתור "שליחת מייל" בחלונית "פרוט מציעים רשומים" ששולח לקבלן המציע מייל עם פרטי התחברות למכרז.
 • שיפור בעדכון מייל של קבלן מציע שמשתתף במכרז – ניתן לשנות את המייל מתוך חלונית "עדכון פרטי מציע" והמייל החדש יירשם בנתוני התשתית ברשומה של הקבלן.
 • בסבב נוסף – כאשר מפיק המכרז נכנס להשוואת הצעות אך לא שוגרו הצעות להשוואה בסבב, הוא יוכל להיכנס להשוואת ההצעות של הסבב הקודם.
 • כאשר קבלן סוגר הצעת מחיר, נבנה אוטומטית כתב הכמויות של המכרז גם אם הוא לא נכנס לתמחור ההצעה.
 • בתוכנת התמחיר התווספה אפשרות לאיתור סעיפים מתומחרים גם מהצעות שתומחרו במודול ניהול מכרזים בענן וגם מפרויקטים שבארכיון.
 • קבלן שמתמחר הצעה בתוכנת ניהול מכרזים בענן וברשותו רשיון לתוכנת התמחיר המלאה, יוכל לנתח את הסעיפים למרכיבים, לאתר סעיפים מתומחרים הן ממכרזים שנמצאים בקבצי בנארית לעבודה והן מפרויקטים שבארכיון, וליהנות מיתר הפעולות של תוכנת התמחיר.
 • תיקון בחישוב העמסה על קבוצת תמחיר כאשר ניתוח הסעיף מצביע לניתוח אחר.
 • נוספה הרשאה לחתימת הסכם מסגרת. הפעולות של חתימת ההסכם וביטול החתימה יהיו כפופות להרשאה הזאת, כך שניתן להפריד בין בניית הסכם המסגרת לבין חתימתו.
 • משתמשים עם סוג הרשאה "מפקח" או "קבלן חיצוני" מקבלים אוטומטית סט של הרשאות פעולה: עדכון מסמכים לסיכום, עדכון חשבונות ביצוע, ועדכון הזמנות עבודה.
 • שיפור ביבוא מאקסל – מתאפשרת קליטת תתי-פרקים ופרקים שמספרם 0, אם בברירות מחדל להפעלה הוגדר שמותר ליצור בכתב הכמויות תת-פרק 0 או פרק 0.
 • הוגדר סימון שונה לסעיף "כלול במחיר" ולסעיף "לא לסיכום".
 • התווספה אפשרות לתקשורת עם תוכנות אחרות כשהזיהוי הוא מספר בהנה"ח במקום מספר ח.פ.
 

צוות מדריכים מקצועי וסבלני לתמיכה בלקוחות
בכל הנושאים שקשורים לתפעול התוכנה

אירועים וימי הדרכה קרובים

כנס ה-14 לבניה ותשתיות

– הכנס ה14 לבניה ותשתיות – ביתן 2 אקספו ת"א
– אנחנו נהייה שם בדוכן 71,
-תאריכים 21-22/2/2024
– נשמח שתבואו

ועידת מרכז הבנייה הישראלי–עיר הנדלן באילת

– ועידת מרכז הבנייה הישראלי
– עיר הנדלן באילת
– תאריכים 13-15/2/2024
– אנחנו נהייה שם, נשמח להיפגש

וובינר קבלני משנה

מתקיים בימי רביעי פעם בשבועיים בזום , נא ליצור קשר לתיאום
– הקמת נתוני תשתית לעבודה עם תוכנת קבלני משנה בבנארית.
– הכנת כתבי כמויות לקבלני משנה.
– הכנה והגשת חשבונות ביצוע לקבלני משנה.
– העברת כמויות ביצוע מחשבון קבלן משנה לחשבון קבלן ראשי .
– קיזוז רכש.

בנארית למתחילים

ימי שלישי בשעה 11:30, בזום
– יבוא ועריכת כתב כמויות.
– הגדרת חוזה וחשבונות ביצוע.
– בקרה על החשבונות.

וובינר ניהול רכש

מתקיים מדי שבוע בזום, נא ליצור קשר לתיאום
– הקמת נתוני תשתית לעבודה עם ניהול משאבים
– הכרת תהליך הרכש מדרישות ועד תשלום לספיק
– מעבר כל תהליכי רכש מיוחדים
– הכרת דוחות מרכזיים