עדכוני בנארית בענן

בנארית בענן 4.15.3 מתאריך 26.11.2017

  • מזמין העבודה יכול לערוך שינויים בכתב הכמויות גם לאחר שהמכרז נפתח להגשת הצעות. הודעה על השינוי נשלחת אוטומטית למייל של הקבלנים המציעים. ומציעים שכבר שיגרו הצעת מחיר, יצטרכו לעדכן את הצעתם ולשגר אותה שנית.
  • מזמין העבודה יכול לערוך את המועד האחרון להגשת הצעות, גם לאחר שהמכרז נפתח להגשת הצעות על ידי הקבלנים. הודעה על המועד המעודכן נשלחת אוטומטית לקבלנים.
  • מזמין העבודה יכול להגדיר מועד לפתיחת המכרז בנוסף למועד האחרון להגשת הצעות. ניתן יהיה לעיין בהצעות הקבלנים רק החל ממועד הפתיחה שנקבע.
  • אפשרות להגדיר לכל מכרז אם נדרשת ועדת מכרזים לפתיחתו או לא.
  • אפשרות לייצא את כתב הכמויות של מכרז בסטטוס בהגשה.
   

צוות מדריכים מקצועי וסבלני לתמיכה בלקוחות
בכל הנושאים שקשורים לתפעול התוכנה

אירועים וימי הדרכה קרובים

וובינר קבלני משנה

מתקיים בימי רביעי פעם בשבועיים בזום , נא ליצור קשר לתיאום
– הקמת נתוני תשתית לעבודה עם תוכנת קבלני משנה בבנארית.
– הכנת כתבי כמויות לקבלני משנה.
– הכנה והגשת חשבונות ביצוע לקבלני משנה.
– העברת כמויות ביצוע מחשבון קבלן משנה לחשבון קבלן ראשי .
– קיזוז רכש.

בנארית למתחילים

ימי שלישי בשעה 11:30, בזום
– יבוא ועריכת כתב כמויות.
– הגדרת חוזה וחשבונות ביצוע.
– בקרה על החשבונות.

וובינר ניהול רכש

מתקיים מדי שבוע בזום, נא ליצור קשר לתיאום
– הקמת נתוני תשתית לעבודה עם ניהול משאבים
– הכרת תהליך הרכש מדרישות ועד תשלום לספיק
– מעבר כל תהליכי רכש מיוחדים
– הכרת דוחות מרכזיים