עדכוני בנארית בענן

בנארית בענן 4.16.5 מתאריך 28.11.2019

 • גישה חינם מתוך בנארית בענן לקטלוגים של משרד הביטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון, לצורך העתקת סעיפים או איתור מחירי עבודות. בנארית מעדכנת את הקטלוגים באופן שוטף.
  • חדש! מכרז פרטי
   • רק במכרז פרטי ניתן לבדוק הצעות לפני מועד ההגשה.
   • רק במכרז פרטי ניתן לסיים את המכרז בכל עת.
   • גם במכרז פרטי ניתן לנהל פורום שאלות והבהרות, לצרף מסמכים נלווים ולהגדיר רשימת מסמכים נדרשים.
  • בכל סוגי המכרזים בתהליך בדיקת המסמכים הנדרשים שצורפו על-ידי המציע ניתן לאשר, לאשר חלקית או לדחות את המסמך.
 • התווספה אפשרות להדפסת לוגו גרפי עליון ו/או תחתון בדוחות.
 • התווספה אפשרות ליצוא הדוח ישירות למייל.
 • דוח חדש בכתבי כמויות: סעיפים ללא מחיר או כמות.
 • דוח חדש בחשבונות: סעיפים מיוחדים בחשבון – הדוח מאפשר לשלוף רק סעיפים יוצאי דופן (למשל סעיפים שלא חלה עליהם הנחה או התייקרות).
 • דוח עבודות לפי שעות או ימי עבודה – אפשרות לשלוף רק סעיפים עם יחידת מידה של ש"ע או י"ע.
 • חדש! קליטת תשלום קלה מתוך מסך החשבונות, לבעלי רישיון למודול בקרה כספית.
 • בריכוז של דוח החשבון התווספה שורה של סה"כ לתשלום כולל חשבון זה הכוללת את הסכום לתשלום בחשבון הנוכחי ואת ההפרש לתשלום מהחשבונות הקודמים.
 • התווספה אפשרות לייצא את החשבון ישירות למייל.
 • שיפור בניהול מדדים כולל הצגת הקוד הרשמי מאתר הלמ"ס, אפשרות למחיקת מדד ושיפורים בהוספת מדד.
 • חדש! דרישות רכש
  • התווספה אפשרות להגדיר דרישות רכש במלל חופשי או על פי משאבים וליצור מתוכן הזמנות רכש באמצעות השוואה בין מחירי ספקים.

  • מעקב אחר הסטטוסים של דרישות הרכש, עד לשלב האספקה, כדי לוודא שכל מה שנדרש סופק.

 • חדש! בהזמנות רכש
  • אפשרות למשלוח ישיר של הזמנות רכש למייל הספק.
  • אפשרות לעדכון מחירים במחירון הספק ישירות מהזמנת הרכש/דיווח האספקה בכפוף להרשאה.
  • אפשרות להצגת סכומים סופיים ללא אגורות.
  • אפשרות להגדרת איש קשר להזמנת הרכש מתוך רשימת העובדים.
 • בדוח תנועות אספקה והעברה ובמסך אספקות לפי הזמנה התווספה אפשרות לעשות חתך לפי קטע ממספר הזמנת הרכש.
 • באישור חשבון מרכז – התווספו עמודות לבחירה: מאשר אספקה, והערת תעודת דיווח.
 • התווספה אפשרות להגדיר בתוכנה רמות ארגוניות כגון מחלקות להקלה על ניהול הרשאות המשתמשים.
 • מנהל מחלקה מקבל אוטומטית הרשאת צפיה בפרויקטים שנוצרו על ידי משתמשים ששייכים למחלקה שלו, ויכול להקצות להם הרשאות פעולה בהתאם להרשאות שלו.
 • שיפורים בהשוואת כתב כמויות לקטלוג או לכתב כמויות אחר

  • אפשר לבצע את ההשוואה כבר מהמסך הראשי (קבצי בנארית לעבודה או מסמכי פרויקט).
  • בהשוואה, כשההבדל הוא בתיאור הסעיף, המילה הראשונה השונה בתיאור מסומנת כדי להקל על איתור ההבדל.
  • אפשר לייצא לאקסל את ההשוואה.
 • אפשרות להוסיף סעיפים חריגים להסכם המסגרת גם אחרי שנחתם.
 • הדפסת סוגי החריגים השונים בדף ריכוז החשבון של הזמנת עבודה או קבוצה של הזמנות עבודה.
 • אפשרות לביטול הסכם מסגרת ארגוני.
 • במסך קבצי בנארית לעבודה, בהזמנות רכש, ובמסכים אחרים המורכבים משורות ראשיות ומשניות ניתן להגדיר שהחיפוש יתבצע הן בשורות הראשיות והן בשורות המשניות ולא רק בכל רמה בנפרד.
 • שיפור ביצוא לאקסל: אפשרות לייצא עם יחידות מידה וכותרות באנגלית.
 • שיפור בהתנהלות התוכנה בענן בעת התחברות מטאבלט, ובפרט מאנדרואיד.
 • בשילוב מידע בענן – התווספה אפשרות להוריד ולעיין בלוגים ובדחויים.
 • הושלם תיקון תקלת היעלמות תיאורי סעיפים כאשר הקשר בין סעיפי קבלן משנה לסעיף הראשי השתנה.

צוות מדריכים מקצועי וסבלני לתמיכה בלקוחות
בכל הנושאים שקשורים לתפעול התוכנה

אירועים וימי הדרכה קרובים

וובינר קבלני משנה

מתקיים בימי רביעי פעם בשבועיים בזום , נא ליצור קשר לתיאום
– הקמת נתוני תשתית לעבודה עם תוכנת קבלני משנה בבנארית.
– הכנת כתבי כמויות לקבלני משנה.
– הכנה והגשת חשבונות ביצוע לקבלני משנה.
– העברת כמויות ביצוע מחשבון קבלן משנה לחשבון קבלן ראשי .
– קיזוז רכש.

בנארית למתחילים

ימי שלישי בשעה 11:30, בזום
– יבוא ועריכת כתב כמויות.
– הגדרת חוזה וחשבונות ביצוע.
– בקרה על החשבונות.

וובינר ניהול רכש

מתקיים מדי שבוע בזום, נא ליצור קשר לתיאום
– הקמת נתוני תשתית לעבודה עם ניהול משאבים
– הכרת תהליך הרכש מדרישות ועד תשלום לספיק
– מעבר כל תהליכי רכש מיוחדים
– הכרת דוחות מרכזיים