בנארית בענן - היסטוריית עדכונים

בנארית בענן 4.20.0 מתאריך 13.10.2022

 • מאגר המחירים של בנארית נקרא מעתה: מאגר מחירי האמת.
 • המאגר מכיל עשרות אלפי סעיפים ממכרזים אמיתיים ומציג לגבי כל סעיף מחיר ממוצע של הצעות הקבלנים, מחיר מינימום, כמות במכרז, סוג הפרויקט, היקף הפרויקט ואזור בארץ.
 • באמצעות מאגר מחירי האמת אפשר לבנות בקלות כתבי כמויות, לתמחר עבודות, ולקבל אינדיקציה בלתי אמצעית לגבי המחירים האמיתיים בענף הבניה.
 • הוכנסו שיפורים בתצוגה של מאגר מחירי האמת ובמנגנון איתור הסעיפים.
 • קיצור תהליך בניית כתב כמויות חדש
  • מייד לאחר הגדרת כתב כמויות חדש מגיעים למסך עריכת כתב כמויות ולהעתקת סעיפים ממקורות שונים.
  • הגדרת קובץ מסוג "הסכם מסגרת" או "הסכם תחזוקה" מתבצעת כבר בחלונית הגדרת מסמך חדש.
  • קביעת ברירת המחדל של שיטת המספור מתבצעת מתוכנת כתב כמויות דרך תפריט עריכה > שינוי שיטת המספור.
 • התווספו שני קטלוגים חדשים של נתיבי ישראל לבנארית בענן: מחירון עבודות עירוני ומחירון שבילי אופניים.
 • כל הפעולות שאפשר לעשות עם הקטלוג הרגיל של נתיבי ישראל (המחירון הבינעירוני) אפשר לעשות גם עם הקטלוגים החדשים ובכלל זה השוואת כתב הכמויות לקטלוג למציאת ותיקון הבדלים ועדכון מחירים אוטומטי בכתב הכמויות כאשר המחירים בקטלוג מתעדכנים.
 • התווספה אפשרות לייבא מחירון זכייני בפורמט נתיבי ישראל.
 • חדש: דוח תקבולים/תשלומים לפרויקט
  • הדוח מציג סה"כ של התקבולים/תשלומים ששולמו לפרויקט.
  • בחתך הדוח אפשר להגדיר את טווח התאריכים של התקבולים/תשלומים שרוצים להציג.
 • הגדרה אישית של המסך הראשי
  • בהגדרות האישיות אפשר לבחור מה יהיה המסך הראשון שייפתח עם הכניסה לתוכנה: מסמכי בנארית, מסמכי פרויקט, חשבונות למזמינים, חשבונות קבלני משנה וספקים, דרישות רכש או הזמנות רכש.
 • התווספה אפשרות לקלוט באופן אוטומטי תקבולים מהמזמין מהנה"ח לבנארית.
 • שיפור בהזמנות רכש – הרשימה הנפתחת בשדה "מקט ספק" ממוינת בסדר עולה לפי המק"ט.
 • שיפור מהירות במסך העברת פריטים מאתר לאתר ובשליפת נתוני אספקה מפרויקטים שבארכיון.
 • אפשר לעבוד על מספר הסכמי מסגרת במקביל.
 • קבלן חיצוני או מפקח חיצוני יכולים לעיין במידע על הסכם המסגרת אך לא בתוכן ההסכם.
 • תוקנו תקלות בפעולות הבאות:
  • ביבוא טיוטה שנבנתה ממאגר מחירי האמת.
  • ביבוא קטלוג משאבים מאקסל.
  • ברשימת העמודות בדוחות של חשבונות ביצוע.

צוות מדריכים מקצועי וסבלני לתמיכה בלקוחות
בכל הנושאים שקשורים לתפעול התוכנה

אירועים וימי הדרכה קרובים

בנארית למתחילים

ימי שלישי בשעה 11:30, בזום
– יבוא ועריכת כתב כמויות.
– הגדרת חוזה וחשבונות ביצוע.
– בקרה על החשבונות.

וובינר ניהול רכש

מתקיים מדי שבוע בזום, נא ליצור קשר לתיאום
– הקמת נתוני תשתית לעבודה עם ניהול משאבים
– הכרת תהליך הרכש מדרישות ועד תשלום לספיק
– מעבר כל תהליכי רכש מיוחדים
– הכרת דוחות מרכזיים

וובינר קבלני משנה

מתקיים מדי שבוע בזום, נא ליצור קשר לתיאום
– ניהול חוזים וחשבונות ביצוע של קבלני משנה.
– העברת כמויות מחשבונות קבלני המשנה לחשבון הקבלן הראשי ולהיפך.
– בקרה כמותית וכספית על ביצוע קבלני המשנה.
– בקרה על רווחיות הקבלן הראשי.