בקרת חשבונות

  • תיעוד תשלומים מהמזמין, ותשלומים לקבלני המשנה ולספקים.
  • בקרה על רווחיות הפרויקט: הכנסות מול הוצאות.
  • ניהול כל החשבונות ממסך אחד, כולל מעקב אחר שינויים, סטטוס חשבונות, הפרשים לתשלום.
  • דוחות מפורטים: היקפי עבודות בתכנון ובביצוע, עכבונות בפרויקטים, ויתרות לגמר.
  • ניהול תקציב עבודות לפי סכום תקציבי שהוגדר ומעקב אחר חריגות מהתקציב.

עוד מאמרים מקצועיים

17.1.2024

חדש! העתקה מכל מחירון אינטרנטי ישירות לכתב כמויות בבנארית

פתרון סטנדרט ליזמים ומנהלי פרויקטים
דילוג לתוכן