תנאי שימוש

שימוש בתוכנה מהווה הסכמה לתנאים הבאים: חברת בנארית בע"מ היא בעלת התוכנה וזכויות היוצרים בה.  ללקוח ניתנת רשות שימוש בלבד ואין להתיר לצד שלישי להשתמש בתוכנה לכל מטרה שהיא. התוכנה ועדכוניה במסגרת השירות, ניתנים למשתמש כמות שהם. אין התוכנה באה במקום כישוריו המקצועיים של הלקוח ו/או האנשים הפועלים מטעמו.  השימוש בתוכנה וביצועיה (שעשויים להשתנות במהלך העדכונים) וכן התאמתם למטרות או שימושים מסוימים, הינם באחריות הלקוח ובפיקוחו בלבד. בנארית אינה אחראית באופן כלשהו לתוצאות השימוש בתוכנה, להפסד הכנסה אובדן רווח או כל נזק אחר הנובע מכך.  המשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה לעניינים אלה. הרשיון לתוכנה ניתן להעברה רק במסגרת השרות לתוכנה, ובתנאי שמקבל הרשיון רוכש שרות שנתי בעת העברה. ברור ללקוח שהתוכנה שרכש  הינה "תוכנת מדף" ושבמקרים מסויימים, התוכנה ו/או עדכון חדש עלול להכיל שגיאות או שינויים שלא תמיד יעלו בקנה אחד עם דרישותיו והוא מוותר על כל טענה לחברה בעניין זה. בנארית תפעל  לתיקון תקלות/שגיאות בנות שחזור במהירות האפשרית או לחילופין תציע דרך לעקיפתן. בכל מקרה, תיקונים  ועדכונים לתוכנה, יסופקו רק ללקוחות הנמצאים בשירות בעת הפצת העדכון. בנארית אינה אחראית להעדר וירוסים במחשבי הלקוח, בעיות בחומרה, ברשת הלקוח או במערכת ההפעלה, ואינה מבצעת בהם שינויים או תיקונים. כמו כן, אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עקב התקנת התוכנה או התקנת עדכון לתוכנה.בנארית אינה מתחייבת להתאמת גרסאות ישנות של התוכנה לרכיבי עמדת עבודה מתקדמים ו\או מערכות הפעלה מתקדמות.

 

מדיניות פרטיות

  • בנארית מתחייבת שלא להעביר את פרטיך לשום גורם או צד שלישי.
  •  בנארית עושה מאמצים להגן על שלמות המידע ואבטחתו מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת ע"י אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, טכנולוגיות הצפנה, SSL ונוהלי אבטחה ארגוניים בכדי להגן על המידע מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים.
  •  הפרטים ישמשו את בנארית אך ורק לצורך התקשרות עתידית, ו/או משלוח הצעות ומידע שעשוי להיות לך שימושי ו/או רלוונטי כמתעניין או כמשתמש בתכני האתר או בתוכנת בנארית. אם אינך מעוניין, הודע לנו בכתב ונסיר את פרטיך מרשימת התפוצה.