בקרה ושליטה הנדסית
וכספית בזמן אמת

במציאות של אי-ודאות, תנאים משתנים וחריגות בנארית היא האצבע על הדופק לשמירה על מסגרת התקציב ורווחיות הפרויקט

יזמים
ומנהלי פרויקטים

יזמים
ומנהלי פרויקטים

ניהול התכנון
ניהול מכרזים
ניהול הביצוע
לפתרונות שלנו

מתכננים

מתכננים

הכנת תוכניות
עריכת כתבי כמויות
חישובי כמויות
לפתרונות שלנו

קבלנים

קבלנים

בקרת הוצאות
הגשת חשבונות למזמין
תמחור והגשת הצעות מחיר
התקדמות ורווחיות הפרויקט
לפתרונות שלנו

מפקחים

מפקחים

בדיקת חשבונות קבלנים
בקרה על הביצוע
לפתרונות שלנו

אם אתם גוף ציבורי או רשות מקומית, תאגיד מים,
חברה ביטחונית או סטודנטים של ענף הבניה -
יש לנו פתרונות גם בשבילכם!

למה בנארית?

שירותיות

קשובים לצרכים של לקוחותינו ופועלים להעמיד לרשותם פתרונות מיטביים.

מומחיות

מאמינים בבניית תשתיות וכלי עבודה אמינים עבור האתגרים של לקוחותינו.

אמינות

עומדים בהבטחותינו, הוגנים ומקפידים על יושרה מקצועית ואישית. המוצרים שלנו אמינים ומאפשרים ללקוחות שלנו שקט.

אחריות

אחריות כלפי הענף ורמת הדיוק שנדרשת בו. אחריות כלפי כל לקוחותינו - גדולים וקטנים, ותיקים וחדשים.

חדשנות

מעודדים יצירתיות וגמישות מחשבתית למען פיתוח מוצרים יעילים יותר ופורצי דרך, שמעניקים ערך מוסף ללקוחותינו.

מורשת

החזון המקצועי והעסקי של אלי ומיכל בן ארי, שהקימו את בנארית לפני 40 שנה, הוא נר לרגלינו ובכל עשייה הוא היסוד היציב שעליו אנחנו נשענים.

K 0
כתבי כמויות שנוצרו ע”י
מתכננים ויזמים בבנארית
K 0
משתמשים בחודש
במערכת בנארית
% 0
מששלטון המקומי
עובדים עם בנארית
3/ 2
2 מתוך 3 קבלנים עובדים
עם בנארית

אודותינו

אנו בבנארית מייחדים את פעילותנו לפיתוח, שיווק ומתן שירות
לתוכנת בנארית המודולרית בענן:
תוכנה לניהול פרויקטי בנייה משלב התכנון ועד לגמר הביצוע.