הורדות

סיוע מרחוק

שימוש ב – TeamViewer

עדכוני תוכנה

תוכנת בנארית ללקוחות

 

קטלוג משהב"ט

קטלוג מע"צ

מאגר המחירים

GstarCad

GstarCAD 2019

גירסה עבור מחשבים של 64 סיביות.

IHEB 64 2019

תוסף עברית עבור מחשבים של 64 סיביות.

GstarCAD 2019

גירסה עבור מחשבים של 32 סיביות.

IHEB 32 2019

תוסף עברית עבור מחשבים של 32 סיביות.

GstarCAD 2019

עדכון BUILD עבור מחשבים 64 סביות.

GstarCAD 2019

עדכון BUILD עבור מחשבים 32 סביות.

טפסים להורדה

טפסים

קבצי עזר – המיועדים להתקנת יישומי פלאגין

טפסים

השכרת תוכנה לסטודנטים – טופס אישור מוסד

טפסים

השכרת תוכנה לסטודנטים- טופס הזמנה

קבצי עזר לתמיכה

SENTINEL דרייבר
Protection Installer

מנהל הרשאות לפלאג

Installer
NOVAPDF Driver

NOVA PDF

בנארית
קובץ לבדיקת פלאג

Cadviewer 9
דרייבר לפלאג רשת

PDF XCHANGE

GstarCAD

Read Dongle

GstarCAD – Flexnet Network2012

הורדת מוניטור
פלאג רשת

Cadviewer 9

מכרזית בנארית – תוכנה

מהדורה 2.9 – עברית

מכרזית בנארית – תוכנה

מהדורה 2.9 – אנגלית