הורדות

סיוע מרחוק

שימוש ב – TeamViewer

עדכוני תוכנה

קטלוג מע"צ
קטלוג משהב”ט
תוכנת בנארית ללקוחות
מחירון בינוי ושיכון
מאגר המחירים

GstarCad

GstarCAD 2022

גירסה עבור מחשבים של 32 סיביות.

IHEB 64 2022

תוסף עברית עבור מחשבים של 64 ס'

GstarCAD 2022

גירסה עבור מחשבים של 64 סיביות.

IHEB 32 2022

תוסף עברית עבור מחשבים 32 סביות.

קבצי עזר לתמיכה

מכרזית ענן – תוכנה

מהדורה 2.9 – עברית

Cadviewer 9
Installer NOVAPDF Driver

NOVA PDF

מכרזית ענן – תוכנה
PDF XCHANGE
מכרזית ענן – תוכנה

מהדורה 2.9 – אנגלית

SENTINEL דרייבר

Protection Installer

בנארית קובץ לבדיקת פלאג
License Manager

מנהל הרשאות
לפלאג רשת

הורדת מוניטור פלאג רשת
GstarCAD – Flexnet Network2017

אירועים וימי הדרכה קרובים

בנארית למתחילים

ימי שלישי בשעה 11:30, בזום
– יבוא ועריכת כתב כמויות.
– הגדרת חוזה וחשבונות ביצוע.
– בקרה על החשבונות.

וובינר ניהול רכש

מתקיים מדי שבוע בזום, נא ליצור קשר לתיאום
– הקמת נתוני תשתית לעבודה עם ניהול משאבים
– הכרת תהליך הרכש מדרישות ועד תשלום לספיק
– מעבר כל תהליכי רכש מיוחדים
– הכרת דוחות מרכזיים

וובינר קבלני משנה

מתקיים מדי שבוע בזום, נא ליצור קשר לתיאום
– ניהול חוזים וחשבונות ביצוע של קבלני משנה.
– העברת כמויות מחשבונות קבלני המשנה לחשבון הקבלן הראשי ולהיפך.
– בקרה כמותית וכספית על ביצוע קבלני המשנה.
– בקרה על רווחיות הקבלן הראשי.