הסכמי מסגרת והזמנות עבודה

  • אפשרות לבניית ההסכם ע"י פעולת יבוא מאקסל או מקור אחר.
  • חתימת ההסכם מונעת שינויים בסעיפים ההסכם והמחירים.
  • לכל קבלן יוגדר חוזה כללי להסכם או חוזה מיוחד עם תנאים שונים.
  • אפשרות לשיטת מידוד שבו החוזה צמוד למדד ומתעדכן כל מספר חודשים.
  • יצירת הזמנה על ידי העתקה מההסכם או ע"י פעולת יבוא.
  • אפשרות להגדרת הנחה/תוספת להזמנת העבודה.
  • ניתן להגדיר פרויקט לכל הזמנות עבודה לכל מפקח או לפי אתרים.
  • הוספת סעיפים חריגים לחשבון מההסכם הקיים או מהסכם אחר ע"י פעולת הקלדה או העתקה.
  • בחירת פרקים ייעודיים לסעיפים חריגים.

עוד מאמרים מקצועיים

17.1.2024

חדש! העתקה מכל מחירון אינטרנטי ישירות לכתב כמויות בבנארית

פתרון סטנדרט ליזמים ומנהלי פרויקטים
דילוג לתוכן