חישוב כמויות

  • חישוב הכמויות המתוכננות משרטוטים והעברתן אל כתב הכמויות.
  • חישוב כמויות הביצוע והעברתן לחשבונות החלקיים/סופיים.
  • הוספת סקיצות, מקומות וקבוצות.
  • יבוא ויצוא חישובים.
  • דוחות של חישובי הכמויות לפי סעיפים/מקומות.
  • דוח עלויות לפי מקומות.
  • מאגר נוסחאות מותאמות ליחידת המידה בסעיף.

עוד מאמרים מקצועיים

17.1.2024

חדש! העתקה מכל מחירון אינטרנטי ישירות לכתב כמויות בבנארית

פתרון סטנדרט ליזמים ומנהלי פרויקטים
דילוג לתוכן