מאגר מחירי האמת

  • מאגר המחירים הממוצעים ממכרזי אמת בענף בניה.
  • מכיל מעל 150,000 סעיפים מתומחרים ממכרזים אמיתיים בענף הבניה.
  • המאגר מתעדכן באופן שוטף אחת לחודש.
  • לכל סעיף מוצג המחיר הממוצע מההצעות שהוגשו למכרז על-ידי הקבלנים.
  • המחירים משוערכים לפי מדד תשומות הבנייה העדכני.
  • מחירי קיצון שהוגשו במכרז מנופים כדי לשמר אינדיקציה אמיתית למחירי השוק.
  • אפשרויות סינון מרובות לפי תיאור סעיף, סוג הפרויקט, היקף הפרויקט, אזור בארץ.
  • כלי לתמחור סעיפים בהכנת אומדן, בהגשת הצעות למכרז.
  • מקור להעתקה ולתמחור של סעיפים חריגים.
  • אפשרות להפיק מסמך אישור לסעיף שהועתק ממאגר מחירי האמת.

עוד מאמרים מקצועיים

12/5/2024

מעכשיו אפשר להעתיק בקלות סעיפים מכל מחירון אינטרנטי ישירות אל כתב כמויות בבנארית

פתרון סטנדרט ליזמים ומנהלי פרויקטים
דילוג לתוכן