מאמרים

תוכנה לניהול פרויקטים ומשימות–איך היא עוזרת לניהול הפרויקט?

ניהול פרויקט היא משימה מורכבת ומאתגרת שמכתיבה בסופו של דבר את ההיבטים המכריעים להצלחה או לכישלון הפרויקט, וכישלון בהיבט זה יכול לבוא לידי ביטוי גם בפגיעה ברווחיות, ולא רק בהפסד. על מנת למקסם את ריווחיות הפרויקט ולהביא אותו לסף סיום בזמן ובתקציב שנקבע חשוב להבטיח את התנהלותו התקינה לכל אורכו. ישנה חשיבות רבה לשליטה מלאה בתקשורת בין משתתפי הפרויקט, בביצוע משימות בזמן וביעילות המרבית ובעיקר לעקוב אחר תקציב הפרויקט ולוודא שאין חריגות בלתי נשלטות שעלולות בשלב מסוים להפיל את הפרויקט או לגרום להפסדים. בפרויקט רב משתתפים, משימות ותקציב, לשם הצלחה נעזר מנהל הפרויקט שהוא המוביל את המתכננים ואת צוותי הביצוע, תהליכי הרכש והעמידה ביעדים בפתרונות טכנולוגיים כדוגמת תוכנה לניהול פרויקטים.[להמשך קריאת המאמר]

 

מהי תוכנה לנהול משימות ?

הצעות מחיר, הזמנות רכש, ניהול מלאי, תמחור, ניהול כוח אדם, ניהול קבלני משנה, ניהול תקציב, תזרים, חשבוניות, לוחות זמנים ואבני דרך, סגירת חוזים, ניהול חשבונות, כתבי כמויות, קטלוגים, ריכוז וניהול מסמכים – 15 משימות שמהוות אחוז קטן מסך המשימות שבאמת יש לבצע במסגרת ניהול פרויקט. אם אתם האנשים שאחראים על ניהול הפרויקט ואם אתם הם הפונקציות הארגוניות שאמורות לוודא כי הפרויקט מתנהל על פי התוכנית, הן בצד המקצועי והן בצד הפיננסי, תוכנה לניהול משימות יכולה להפוך לקולגה הטובה ביותר שלכם ולכלי העבודה שלא תוכלו לעזוב אפילו לרגע קט..[להמשך קריאת המאמר]

 

יומן עבודה יומי

ניהול פרויקט בענף הבניה נועד להביא יוזמת בינוי ספציפית, דרך תכנון אדריכלי והנדסי, אל הביצוע בפועל ויישומה המוצלח של היוזמה, תוך עמידה בשלושה קריטריונים: איכות הביצוע בהתאם לתכניות העבודה והמפרטים, עמידה בלוחות הזמנים והתקציב.

[להמשך קריאת המאמר]