ניהול מכרזים

  • מערכת מאובטחת לניהול מכרזי בנייה, משלב יצירת המכרז ועד לבחירת קבלן זוכה.
  • פשוט, נוח, מהיר ובטוח. הקבלנים מזינים הצעות מחיר ישירות למכרז בענן.
  • עם פתיחת המכרז המערכת יוצרת אוטומטית טבלת השוואה מהצעות הקבלנים.
  • הגדרת מכרז עם מחירים פתוחים להקלדה או עם מחירים נעולים. עם עריכת סעיפי המכרז/דחיית מועד ההגשה – נשלח עדכון אוטומטי למשתתפים.
  • צירוף כל מסמכי המכרז לעיון הקבלנים המשתתפים.
  • הגדרת מסמכים נדרשים ומנגנון שיגור למכרז יחד עם הצעת המחיר
  • . אפשרות למכרז מבוקר על-ידי חברי ועדת מכרזים.
  • הגדרת סבבים נוספים. פורום מובנה להבהרות.
  • המערכת עומדת בתקנות הגנת הפרטיות ובתקנות חובת המכרזים.

עוד מאמרים מקצועיים

12/5/2024

מעכשיו אפשר להעתיק בקלות סעיפים מכל מחירון אינטרנטי ישירות אל כתב כמויות בבנארית

פתרון סטנדרט ליזמים ומנהלי פרויקטים
דילוג לתוכן