השוואת הצעות קבלני משנה

  • מערכת מאובטחת בענן להשוואה בין הצעות מחיר של קבלני משנה.
  • פשוט, נוח, מהיר ובטוח.
  • קבלני המשנה מזינים הצעות מחיר ישירות למכרז בענן.
  • המערכת יוצרת אוטומטית טבלת השוואה מהצעות הקבלנים.
  • אפשר לצרף את כל מסמכי המכרז לעיון הקבלנים המשתתפים.
  • הגדרת מסמכים נדרשים ומנגנון שיגור למכרז יחד עם הצעת המחיר.
  • אפשר להגדיר סבבים נוספים.
  • פורום מובנה להבהרות.

עוד מאמרים מקצועיים

12/5/2024

מעכשיו אפשר להעתיק בקלות סעיפים מכל מחירון אינטרנטי ישירות אל כתב כמויות בבנארית

פתרון סטנדרט ליזמים ומנהלי פרויקטים
דילוג לתוכן