ניהול רכש ותיעוד הוצאות

 • בקרה על הרכש והמשאבים בפרויקט כולל תשומות עצמיות ותקורות.
 • לדעת בצורה מפורטת מה השקעתם בפרויקט – חומרים, שעות עבודה, ציוד.
 • לקבל את המחיר הטוב ביותר – השוואת מחירים בין ספקים לפני שליחת הזמנה.
 • לדעת מה סופק – הזמנות שעדיין לא סופקו או סופקו חלקית.
 • שליטה בחריגת אספקה מותרת ביחס להזמנה.
 • שליטה ובקרה – לסגור הזמנה להמשך אספקה.
 • לוודא שכל הפריטים בחשבונית אכן סופקו לאתר – בדיקת חשבונות ספק.
 • מניעת כפל חיובים – שלא תחויבו על אותה אספקה בשתי חשבוניות שונות.
 • רכש עבור קבלני המשנה – חיוב אוטומטי בחשבון קבלן המשנה כולל אפשרות לתקורת רכש.
 • ניהול מלאי מחסנים.
 • ריכוז ההזמנות והאספקות למשאבים תקציביים ועוד.

עוד מאמרים מקצועיים

17.1.2024

חדש! העתקה מכל מחירון אינטרנטי ישירות לכתב כמויות בבנארית

פתרון סטנדרט ליזמים ומנהלי פרויקטים
דילוג לתוכן