alt="Pink flamingo."

פתרונות לקבלנים

להביא את הפרויקט בהצלחה אל קו הסיום

כדי לזכות במכרז ולקבל עבודות, אתה נאלץ, פעמים רבות, לרדת אל מחירי סף.
במהלך הפרויקט, אתה עלול לגלות שהעלויות גבוהות ממה שחשבת,
וכל סטייה קטנה לא מבוקרת עלולה לגרום לזכייה שלך להפוך להפסד.

לא פשוט…!

אבל, עם בנארית אפשר להפוך את המורכב לפשוט.

לזהות את הקווים האדומים כבר בשלב התמחור.
לדעת מה קורה בכל רגע, לכל אורך הפרויקט.

בנארית – כדי לזכות במכרז ובכל זאת להרוויח !

תוכנות נבחרות לקבלנים

פתרונות ליזמים ומנהלי פרויקט
פתרונות למתכננים