חשבונות קבלני משנה

  • יצירת כתבי כמויות לקבלני משנה והעתקת סעיפים לקבלני המשנה.
  • הגדרת חוזים לקבלני המשנה: התייקרויות, מקדמות, עכבונות ועוד.
  • העברת כמויות ביצוע מחשבונות קבלני המשנה לחשבון הקבלן הראשי.
  • העברת כמויות ביצוע מחשבון הקבלן הראשי לחשבונות קבלני המשנה.
  • קיזוז רכש אוטומטי מחשבונות קבלני משנה עבור חומרים שנרכשו עבורם.
  • דוחות השוואה מבחינה כמותית וכספית: תכנון העבודה והתקדמות הביצוע של קבלני המשנה מול הקבלן הראשי.
  • רווחיות בפרויקט – מעקב אחר הוצאות קבלני משנה מול הכנסות ממזמין העבודה.
  • ריכוז נתונים כספיים וכמותיים של סעיפים שבוצעו ע"י קבלני משנה שונים.
  • ניהול כל קבלני המשנה בקובץ אחד.

עוד מאמרים מקצועיים

12/5/2024

מעכשיו אפשר להעתיק בקלות סעיפים מכל מחירון אינטרנטי ישירות אל כתב כמויות בבנארית

פתרון סטנדרט ליזמים ומנהלי פרויקטים
דילוג לתוכן