תמחור והגשת הצעות מחיר

  • להגשת הצעת מחיר אטרקטיבית ורווחית למכרז.
  • הבטחת רווחיות הפרויקט.
  • קביעת מחיר בסיס והוספת אחוזי תקורה ורווח.
  • ניתוח סעיפים למרכיבים כדי לדעת עלות מדויקת.
  • העתקת מחירים ממאגר מחירי האמת.
  • העתקת מחירים מסעיפים מתומחרים.
  • אפשרות להגדרת כמויות צפויות שונות מכמויות המכרז.
  • העמסת עלויות גורפת לפי קבוצות תמחיר.
  • זיהוי סעיפים בעייתיים תוך כדי ולאחר סגירת חוזים עם קבלנים וספקים כדי לשפר בהם את הרווחיות.

עוד מאמרים מקצועיים

17.1.2024

חדש! העתקה מכל מחירון אינטרנטי ישירות לכתב כמויות בבנארית

פתרון סטנדרט ליזמים ומנהלי פרויקטים
דילוג לתוכן