בקרה תקציבית

  • בקרה כמותית וכספית – לעמידה בתקציב ולסיום הפרויקט עם רווח!
  • בקרה על תקציב הרכש וקבלני המשנה.
  • לדעת מראש מה ההשקעה הנדרשת בפרויקט.
  • לגלות בזמן אמת חריגות כמותיות וכספיות וטעויות בתכנון העלויות.
  • לעקוב אחר ניצול התקציב המתוכנן הן ביחס לחוזה כולו והן ביחס להתקדמות הביצוע.
  • לנהל כמויות ביצוע בפועל בנוסף לכמויות המוגשות והמאושרות.
  • להפיק לקחים שיאפשרו לך לתמחר טוב יותר את הפרויקט הבא.

עוד מאמרים מקצועיים

12/5/2024

מעכשיו אפשר להעתיק בקלות סעיפים מכל מחירון אינטרנטי ישירות אל כתב כמויות בבנארית

פתרון סטנדרט ליזמים ומנהלי פרויקטים
דילוג לתוכן