יבוא/יצוא מכרזי משרד הביטחון

בנארית תומכת ביבוא קבצי מכרזים של משרד הביטחון (פורמט msb), בתמחור סעיפי המכרז, וביצוא הקובץ המתומחר בפורמט msb הנדרש על ידי משרד הביטחון לצורך קליטת הצעת הקבלן. עם יבוא קובץ המכרז של משרד הביטחון, נבנה בתוכנת בנארית קובץ כתב כמויות המבוסס על קטלוג משהב"ט ומציג את תוכן כתב הכמויות עם המספרים הקטלוגיים של משרד הביטחון […]

קטלוגים ומסמכים

גישה להעתקת סעיפים מקטלוג משהב"ט, המחירונים של נתיבי ישראל (מחירון בינעירוני, עירוני ושבילי אופניים), מחירון משרד הבינוי והשיכון, מחירון נתיבי איילון.   מנגנון להשוואת כתב הכמויות לקטלוג/מחירון כדי לוודא שסעיפי כתב הכמויות זהים לסעיפים המקבילים להם בקטלוג/מחירון.   אפשרות לעדכון גורף בלחיצת כפתור של מחירים ממחירון נתיבי ישראל אל כתב כמויות.   בנארית מעדכנת באופן […]

דשבורד מצב הפרויקטים – תצוגת גרפית

מסך של תרשימי "עוגה" (Pie Charts) שמציג באופן ויזואלי את מצב הפרויקטים מבחינת הכנסות, הוצאות ורווח, בחלוקה לסוגי פרויקטים, אחראים, יזמים, אתרים ושלבי הפרויקט.   ניתן לקבוע שמסך "מצב הפרויקטים" ייפתח כברירת מחדל עם הכניסה לתוכנה.   ניתן להציג במסך "מצב הפרויקטים" הכנסות והוצאות מתוכננות או הכנסות והוצאות בפועל.   להמחשה של הדשבורד צפו בסרטון […]

הגשת חשבונות למזמין

ניהול חוזים וחשבונות ביצוע מול המזמין. ניתן להגדיר את כל הפרמטרים האופייניים לחוזה בענף הבניה: התייקרות, עכבון, מקדמה, הפחתות, סעיפים שלא חלה עליהם הנחה, סעיפים חריגים ועוד. ניתן לסמן סעיפים גמורים כדי למנוע הקלדת נתוני ביצוע בהם, ובמידת הצורך לקבוע שהעכבון לא יחול יותר על סעיפים שסומנו כגמורים. ניתן להפיק מגוון דוחות, לרבות דוח חשבון […]

כתבי כמויות ואומדנים

עריכת כתבי כמויות ואומדנים. גישה למאגר מחירי האמת – מאגר מתעדכן של למעלה מ-150,000 סעיפים מתומחרים ממכרזים אמיתיים. העתקת סעיפים עדכניים מקטלוגים של נתיבי ישראל, משרד הביטחון, נתיבי איילון, משרד הבינוי והשיכון. איתור הבדלים בין כתבי כמויות. יבוא ויצוא כתב כמויות מפורמטים מוכרים. הפקת מגוון דוחות מותאמים אישית.

יומני עבודה

תיעוד התקדמות הביצוע באתר מכל מכשיר. תיעוד של דיווחים שונים ביומן: עובדים, כלים חומרים ועוד. העלאת תמונות וסרטונים. סימון וכתיבת הערות על גבי התמונות. עיצוב מותאם אישית של הדיווחים ביומן. דוחות תקופתיים: סיכומים כמותיים של שעות עבודה של כלים ועובדים וניצול חומרים. יצוא דוחות לאקסל. איתור מידע באופן יעיל. חתימה דיגיטלית. נעילת יום העבודה בפני […]

GstarCAD תוכנת שרטוט

ממשק חדש המזכיר את סרגלי הכלים והאייקונים ב-AutoCad. GstarCAD מהירה יותר בביצוע פעולות בתוכנה. GstarCAD מהירה יותר בפתיחת קבצים. יבוא וקריאת קבצים משותפים מ-AutoCad לדוגמה DWG,DFX. תמיכה בפקודות XREF, תמיכה בכתובות LISP. אפשרות להחלפה בין מרחבי העבודה 2D DRAFTING ו CLASSIC. העברת הגדרות קיימות במעבר בין גרסאות (יצוא-יבוא) ללא צורך להגדיר מחדש. אפשרות לייבא מ […]

שילוב מידע

סנכרון אוטומטי של המידע מבנארית עם המידע מחשבשבת (העברת נתונים מתוזמנת לפי זיהוי הפרויקט) קבלת נתונים עדכניים זמינים בכל עת. (למשל, מידע התשלומים שהוקלד בחשבשבת יימצא אוטומטית גם בחשבונות בבנארית ) ממשיכים לעבוד בכלים המוכרים (בנארית וחשבשבת) בלי ללמוד תוכנה חדשה, לעכב או להשבית את העבודה לא צריך להקליד פעמיים (מקלידים רק באחת מהתוכנות ומעגלי […]

סיכומי דיון ומשימות

תיעוד החלטות ומשימות לביצוע בסיכומי הדיון. סיכום הדיון מופץ למשתתפים. מעקב אחר התקדמות הביצוע במשימות.

ניהול התוכניות ומסמכי הפרויקט

שמירה ושיתוף של התוכניות ומסמכי הפרויקט. סימון וכתיבת הערות על גבי התוכניות. מנגנון הרשאות עיון ועדכון. ניהול גרסאות של התוכניות והמסמכים. שליחת תוכניות להדפסה ישירות למכון העתקות.