כנס ה-14 לבניה ותשתיות

– הכנס ה14 לבניה ותשתיות – ביתן 2 אקספו ת"א

– אנחנו נהייה שם בדוכן 71,

-תאריכים 21-22/2/2024

– נשמח שתבואו

וובינר קבלני משנה

– הקמת נתוני תשתית לעבודה עם תוכנת קבלני משנה בבנארית.

– הכנת כתבי כמויות לקבלני משנה.

– הכנה והגשת חשבונות ביצוע לקבלני משנה.

– העברת כמויות ביצוע מחשבון קבלן משנה לחשבון קבלן ראשי .

– קיזוז רכש.

בנארית למתחילים

– יבוא ועריכת כתב כמויות.
– הגדרת חוזה וחשבונות ביצוע.
– בקרה על החשבונות.

וובינר ניהול רכש

– הקמת נתוני תשתית לעבודה עם ניהול משאבים

– הכרת תהליך הרכש מדרישות ועד תשלום לספיק

– מעבר כל תהליכי רכש מיוחדים

– הכרת דוחות מרכזיים