בסביבת אי-וודאות ותנאים משתנים, כשכל טעות קטנה עלולה לפגוע ברווחיות הפרויקט, בנארית היא האצבע על הדופק לשמירה על מסגרת התקציב