סנכרון המידע מבנארית עם מידע מתוכנות ארגוניות אחרות – לקבלת תמונה עסקית כוללת עדכנית וזמינה בכל המערכות הארגוניות