תוכנה להשוואת הצעות כוללת חישוב מינימום, מקסימום וממוצע, גם יחסית להצעה ספציפית.

  • אפשרות להזנת מחירים ידנית.
  • החלפה אוטומטית של מחירים חסרים לפי בחירה.
  • העברת מחירי הצעה זוכה אל כתב הכמויות לצורך יצירת החוזה.
  • השוואה גרפית. מגוון דוחות בעברית ובאנגלית.
  • יצוא לאקסל .

תוכנת השוואת הצעות כלולה במערכת ניהול מכרזים בענן.