תוכנה להפקה וניהול חשבונות על בסיס כתב הכמויות.

הגדרה, הגשה ובדיקת חשבונות חלקיים וסופיים, מצטברים ולא מצטברים בענף הבנייה.

 

  • טיפול בהתייקרויות, מקדמות ונתוני חוזה נוספים.
  • סעיפים חריגים, סעיפים יוצאי דופן.
  • כמות מוגשת לצד כמות מאושרת וגם על ידי שאיבת נתונים ממודולים אחרים.
  • קיזוז רכש ישירות בחשבון קבלן המשנה.
  • נעילת חוזה וחשבונות מאושרים.
  • מעקב כמויות ביצוע בפועל בנוסף לכמויות המוגשת והמאושרת.
  • תמיכה בכמה רמות אישור לחשבון.
  • מעקב תשלומים ויתרות.
  • חשבונות למשהב"ט.
  • הפקת אישורי חשבונות.