alt="Pink flamingo."

יומני עבודה מקוונים לתיעוד העבודה השוטפת, לאיתור יעיל, לחיסכון בזמן וניירת מיותרת

 

  • נגיש מכל מכשיר המחובר לאינטרנט כולל טאבלטים וטלפונים ניידים.
  • דיווחי כח-אדם, מזג אוויר וכלים באתר.
  • העלאת תמונות מעודכנות מהאתר, כתיבה וסימון ע"ג התמונה.
  • גמישות רבה בהתאמת היומן ללקוח, אפשרות להחליט אילו סוגי דיווחים יהיו ביומן.
  • הדפסת היומן למשמרת כולל איתור ושליפה מהירה ויעילה של כל מידע או הערה מן העבר .
  • כל משתתף רשאי למלא את פרטי המידע רק בשדות המוגדרים לו.
  • אפשרות צפייה ביומן ע"י משתתפים נוספים בפרויקט – בכפוף להרשאות.
  • דוחות לניתוח בחתך מדויק כולל ייצוא לאקסל.
  • חתימה של המפקח ושל הקבלן נועלת את היומן מפני שינויים.
  • אפשרות לחתימה אלקטרונית ותזמון תזכורת לחתימה.