alt="Pink flamingo."

המחירים במאגר המחירים של בנארית מייצגים את מחירי השוק האמיתיים!

  • המאגר מכיל עשרות אלפי סעיפים עם מחירי ממוצע ומינימום אמיתיים ממכרזי בניה מהתקופה האחרונה.
  • המידע במאגר כולל את  תאריך המכרז, הכמות, האזור בארץ ומספר המשתתפים בהשוואה.
  • המשתמש, שנחשף למחירי מכרזים אמיתיים וגם לתנאים שבהם ניתנו, יכול לבצע התאמה לתנאים ולנוסח הסעיף הדרוש לו
    והודות לכך לדייק יותר בתמחור.
  • המחירים בפרויקטים ותיקים מתעדכנים גם לפי המדד.
  • מאגר המחירים של בנארית – מהדורה 2.00, מעודכן לתאריך 18/10/2020.

בשימוש חופשי של אלפי לקוחות בנארית בענן או בשירות.
הורדת מאגר מחירים