alt="Pink flamingo."

מערכת מאובטחת לניהול מכרזי בנייה, משלב יצירת המכרז ועד לבחירת קבלן זוכה.

פשוט, נוח, מהיר ובטוח. ליזמים, מנהלי פרויקטים וגם לקבלנים לבחירת קבלני משנה.

 

 • המזמין קובע את אופי המכרז והמשתתפים בו.
 • הקבלנים מזינים הצעות מחיר ישירות למכרז בענן.
 • לא ניתן לצפות בהצעות עד למועד הפתיחה הרשמי של המכרז.
 • עם פתיחת המכרז, ההצעות מועברות אוטומטית להשוואה.
 • השימוש מתאפשר מכל מחשב שיש לו חיבור לאינטרנט.

מערכת מכרזים בענן של בנארית מאפשרת :

 • הגדרת מכרז עם מחירים נעולים/הנחות נעולות/הנחה סלקטיבית/הכל פתוח.
 • עריכת סעיפי המכרז/דחיית מועד ההגשה – הודעה נשלחת אוטומטית למשתתפים.
 • הגדרת מועד לפתיחת המכרז, בנוסף למועד האחרון להגשת הצעות.
 • הגדרת פתיחת המכרז רק באישור מבוקר של חברי וועדת המכרזים.
 • הגדרת סבבים נוספים בכל סוגי המכרזים, התנהלות גמישה במכרז שאינו רשמי.
 • צירוף מסמכים נלווים לעיון הקבלנים המשתתפים.
 • פירוט מסמכים נדרשים, ומנגנון שיגור למכרז יחד עם הצעת המחיר.
 • פורום מובנה להבהרות.

מכרזים בענן עומדת בתקנות הגנת הפרטיות ותקנות חובת המכרזים, לחץ כאן לפרטים נוספים

ניתן לניהול באופן עצמאי ע"י הצטרפות לשירותי בנארית בענן או ע"י לשכת השירות של בנארית

לקוחות בנארית בענן, המשתתפים במכרז, יכולים להעביר את המכרז אליהם לתוכנה, לתמחר בקלות ובנוחות ולהעביר את המחירים ישירות למכרז בענן.