ניהול הרכש והמשאבים בפרויקט כולל תשומות עצמיות.

לדעת בצורה מפורטת מה השקעתם בפרויקט – חומרים, שעות עבודה, ציוד.

 

  • לקבל את המחיר הטוב ביותר – השוואת מחירים בין ספקים לפני שליחת הזמנה.
  • לדעת מה קורה – הזמנות שעדיין לא סופקו או סופקו חלקית.
  • לשליטה ובקרה – לסגור הזמנה להמשך אספקה.
  • רכש עבור קבלני המשנה – חיוב אוטומטי בח-ן קבלן המשנה כולל אפשרות לתקורת רכש.
  • לוודא שכל הפריטים בחשבונית אכן סופקו לאתר – בדיקת חשבונות ספק.
  • למנוע כפל חיובים –  שלא תחויבו על אותה אספקה בשתי חשבוניות שונות.
  • שליטה בחריגת אספקה מותרת ביחס להזמנה.
  • ניהול מלאי מחסנים.
  • ריכוז ההזמנות והאספקות למשאבים תקציביים ועוד.