כתב כמויות.

הבסיס לכל תוכנות הפרו של בנארית.

  • הכנת כתבי כמויות ואומדנים (גם מבוססי קטלוג מעצ או משהב"ט).
  • בסיס להפקת מכרזים והגשת הצעות מחיר למכרזי בנייה.
  • בחירת שפה – הכנת מכרזים דו לשוניים בעברית ובאנגלית.
  • זיהוי הבדלים בין שני כתבי כמויות, או בין כתב כמויות לספריה, או בין כתב כמויות לקטלוג.
  • יבוא מאקסל, יצוא בפורמטים שונים כולל פורמט משרד השיכון.
  • הפקת קבצי מכרז-קל למילוי הצעות מחיר וקליטתן המידית והפשוטה בהשוואת הצעות.

 

ללקוחות בענן או בשירות, שימוש חופשי ביבוא ובמילוי מכרז-קל.

 

קטלוגים ומסמכים

  • מערכת לניהול כל המסמכים המשוייכים לפרויקט (כולל אופיס, פרוג'קט, קבצי שרטוט וכו').
  • אפשרות להסתרת מסמכים.
  • מודול חיוני לבניית כתבי כמויות המבוססים על קטלוגי סעיפים, המתעדכנים תדיר ומותאמים לבנארית.

 

ללקוחות בענן או בשרות יש גישה חופשית לקטלוגים המעודכנים.