alt="Pink flamingo."

מערכת לניהול פרויקטים רבי משתתפים בענף הבניה
לדעת מה קורה בכל רגע  – לחסוך זמן וכסף – להתפנות להובלת הפרויקט לרווחיות והצלחה.

 

 • כל חומרי הפרויקט במקום אחד מוגנים במערכת הרשאות חכמה, נגישים לאיתור מידי, לגיבוי והפצה, בכפוף להרשאות שקבע מנהל הפרויקט.
 • הגישה מכל מחשב בעל חיבור לאינטרנט ברמת אבטחה גבוהה.
 • מעקב יעיל וקל אחר התקדמות התכנון והביצוע בפרויקט, גם במצב שרוב המשתתפים חיצוניים לארגון.
 • תקשורת רציפה בין כל משתתפי הפרויקט ובקרה:
  מי קרא את ההודעה? מתי ? האם הוריד את הקבצים המצורפים ?
 • ניהול מקביל ונפרד בגישה בין תכניות בשלב תכנון לתכניות בשלב ביצוע.
 • אפשרויות צפייה מתקדמות בתכניות גם ממכשירי סמארטפון לעבודה בשטח.
 • מעקב גרסאות חכם.
 • השוואה בין שרטוטים והצגה ויזואלית של השונות.
 • הגדרת סיכומי דיון, החלטות והסכמים והקמת משימות ביצוע.
 • מעקב אחר המשימות ישירות או במסגרת סיכום הדיון (לפי הגדרת מנהל הפרויקט).
 • אפשרות להעביר משימות שנשארו פתוחות לסיכום הדיון החדש.
 • ביצוע הזמנות ישירות מהמערכת לייעול וחסכון בתקציב הפרויקט.
 • כלים לפיקוח ובקרה על הוצאות מכוני העתקות ושליחויות.
 • למניעת טעויות בהזמנה.
 • לעלויות הדפסה אופטימאליות.
 • מעקב אחר סטטוס בקשות מיוחדות, המצריכות אישור, שנוצרו ביומני עבודה.
 • יומני עבודה ממוחשבים המאפשרים דיווח פשוט והעלאת תמונות, תיעוד ואיתור מידי של כל הערה או דיווח.

כניסה לרשת בנארית