בקרה כמותית וכספית – לעמידה בתקציב ולסיום הפרויקט עם רווח!

 

  • בקרה על תקציב המשאבים ובפרט קבלני משנה.
  • לדעת מראש מה ההשקעה הנדרשת בפרויקט.
  • לקבל רשימת כלל המשאבים הנדרשים לביצוע הפרויקט ותקציב מתוכנן לפי משאבים.
  • לנהל כמויות ביצוע בפועל בנוסף לכמות המוגשת והמאושרת בח-ן.
  • להזרים את הכמויות הרצויות לחשבון המזמין או לקבלן המשנה.
  • לעקוב אחר ניצול התקציב המתוכנן בהתאם לרכש ולהתקדמות הביצוע.
  • לגלות בזמן אמת טעויות בתכנון העלויות או חריגות בביצוע.
  • להפיק לקחים שיאפשרו לך לתמחר טוב יותר את הפרויקט הבא.