GstarCAD 2021

מהירה יותר בביצוע פעולות בתוכנה.
מהירה יותר בפתיחת קבצים.
יבוא וקריאת קבצים משותפים מ-AutoCad לדוגמה DWG,DFX
תמיכה בפקודות XREF, תמיכה בכתובות LISP.

Slider

GstarCAD 2021

- ממשק חדש המזכיר את סרגלי הכלים והאייקונים בAutoCad
- אפשרות להחלפה בין מרחבי העבודה 2D DRAFTING ו CLASSIC
- יבוא וקריאת קבצים משותפים מ AutoCAD לדוגמה: DXF, DWG

GstarCAD 2021
בהשוואה ל
AutoCAD 2021

- GstarCAD 2021 מהירה יותר בפתיחת קבצים גדולים
- GstarCAD 2021 מאפשרת לשלב סרגל עבודה
לחישוב כמויות ב exel
- GstarCAD 2021 מהירה יותר בביצוע פעולות בתוכנה

GstarCAD 2021

- טיפול קל, מהיר ונוח גם בקבצים גדולים
- תמיכה בפקודות XREF , תמיכה בכתובת LISP
- עריכה מלאה ב Model Space, Layouts, ViewportsT

previous arrow
next arrow
Slider

שיפורים בגירסת ג'יסטארקאד 2021 

 • העברת הגדרות קיימות במעבר בין גרסאות (יצוא-יבוא) ללא צורך להגדיר מחדש.
 • אפשרות לייבא  מ AutoCAD
 • תכונות נוספות של תלת מימד לשיפור הפונקציונאליות התלת מימדית של התוכנה
 • תמיכה בסיומות קבצי ענן rcp  ו rcs . נקודות הענן יוכנסו לפי הקואורדינטות שצויינו בקובץ.
 • המשתמש יוכל להחיל את צבע האובייקטים ואת צבעי סריקת RGB לתצוגה.
 • פקודת RAPIDDIST חדשה מודדת במהירות מרחק וזווית בין אובייקטים דו-מימדיים על צירי x ו –y.
 • הצגת המדדים מופיעה באופן דינאמי תוך כדי תנועת העכבר מעל ובין האובייקטים.
 • תחת WCS ניתן להשתמש בפקודה למדידת אובייקטים דו-מימדיים בלבד (ללא זוויות הגושים).
 • שיפור פלטות כלים Tool Palettes
 • בחירה והחלת hatch pattern באמצעות לחיצה והעברת עכבר מעל האובייקט.
 • ניתן לשנות בקלות את מאפייני דפוס הצוהר. 
 • שיפור עורך Mtext – תמיכה בגופני מספור, כתב עילי ותחתי, שילוב פסקאות, תבניות טקסט ועוד.